spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Arktis under seil 2022

Bildegallerier og reisedagbøker

Arktis under seil 2022

Så nå har vi satt i gang med hva ser ut til å bli den førs­te «van­li­ge» seson­gen «Spits­ber­gen under seil» siden 2019. Vi seil­te med SV Mean­der fra Alta over Barents­ha­vet til Bjørnøya og så vide­re nord­o­ver til Spits­ber­gen, og en rek­ke seil­tur­er med SV Anti­gua, den loka­le seil­bå­ten Arc­ti­ca II og SV Mean­der vil føl­ge til og med slut­ten av sep­tem­ber. Her vil du fin­ne len­ker til sider med bil­de­gal­le­ri­er og rei­se­dag­bøker fra de for­skjel­li­ge turene. I til­legg fin­nes også rei­se­blog­gen min, som jeg vil opp­da­te­re uto­ver seson­gen.

Ark­tis under seil 2022

Og til syven­de og sist: den nye boka mi er tilg­jen­ge­lig nå! Det er en foto­bo­ka som fortel­ler vel­dig mye om både Bjørnøya og Jan May­en. Boka inne­hol­der mye bak­grunn­in­formas­jon, men det er de man­ge bil­de­ne som står i fokus. Så det er kan­skje ikke så far­lig at teks­ten er på tysk ..? Trykk her for mer informas­jon om boka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Jan May­en und die Bären­in­sel».

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php