spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2022 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022

Svalbard med Arctica II, 07.-25.08.2022

Reisedagbok og fotogallerier

SY Arctica II, 2022, Albertinibukta

SY Arc­ti­ca II i Alber­ti­ni­buk­ta, Nord­aus­t­lan­det.

En vel­dig spe­si­ell tur! Det var det som vi had­de tenkt oss og det var net­to­pp det som vi fikk. Vin­den blås­te oss gans­ke raskt opp til nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det hvor vi had­de fle­re abso­lutt ufor­glem­me­li­ge dager med fin­vær, i et områ­de som ikke blir ofte besøkt til og med i dag. Og så var det jo også man­ge vak­re opp­le­vel­ser i dage­ne før og etter …

Rei­se­dag­bok: Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 07.-25. august 2022

Det fin­nes to vers­jo­ner av rei­se­dag­bo­ken. Den enes­te for­skjel­len er fils­tør­rel­sen og der­med printk­va­li­te­ten. Ellers er de iden­tis­ke. Teks­ten er på tysk.

Bil­de­gal­le­ri­er – Sval­bard rundt med Arc­ti­ca II

Trykk på len­ke­ne for å åpne sider med bil­de­gal­le­ri­er og kor­te fortel­lin­ger fra de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Duvefjorden, Nordaustlandet

I Duvefjor­den, på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Bli med oss på tur – online

Det er vel­dig van­skel­ig eller, for de fles­te, nes­ten umu­lig å kom­me til de fles­te stede­ne som vi besøk­te under den­ne turen. Men her på spitsbergen-svalbard.no er det mulig å besøke man­ge av dem online. Trykk på len­ke­ne for å åpne sider dedi­kert til de for­skjel­li­ge stede­ne, med bil­der, 360-grad-pan­ora­ma­bil­der og ofte litt bak­grunn­in­formas­jon.

Jeg fikk tatt spen­nen­de bil­der på en del for­skjel­li­ge steder på den­ne turen også, men det vil ta sin tid å bear­bei­de mate­ri­al­et.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php