spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 2: Spitsbergens nordkyst

Det var på tid å få strek­ke på bei­na når vi kom inn i den vak­re Raudfjor­den, så vi gikk og nytet uts­ik­ten over fjord og fjell fra Solan­derfjel­let. Sene­re var sjøen rolig nok for å hop­pe i land på Gråhu­ken, for å kik­ke på hyt­ta som Hil­mar Nøis byg­de i 1928. Sene­re ble den berømt da Chris­tia­ne Rit­ter skrev boka «En kvin­ne i polarn­at­ten» om en over­vin­tring der på 1930-tal­let.

I Sorgfjor­den gikk vi i land på Eolus­ne­set og der­fra dro vi på fjell­tur igjen. Den sis­ten opp­le­vel­sen av den­ne delen av sei­la­sen vår var en blåh­val i Hin­lo­penstre­tet.

Gal­le­ri 2: Spits­ber­gens nord­kyst

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­penstre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php