spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Antigua, 25. juni - 12. juli 2019

Galleri 4: Til østkysten

Under turen søro­ver bruk­te vi en vel­dig vak­ker etter­mid­dag sam­men med tusen­vis av alke­kon­ger i Hyt­te­vi­ka, hvor Wan­ny Wold­stad holdt til under sine over­vint­rin­ger på 1930-tal­let.

Og ende­lig lå for­hol­de­ne til ret­te for å run­de Sør­kap­pet uten noe ube­hag. Det gode været fort­sat­te dagen etter på øst­kys­ten, så vi fikk anled­ning til å besøke spen­nen­de steder som Mark­ham­breen og Bol­tod­den i Kval­vå­gen. Fasci­ne­ren­de men sjel­den besøk­te steder – det er sånt det skal være!

Dagen etter, i områ­det på nordsi­den av Barent­søya, var for­hol­de­ne ikke helt som det skul­le være. Etter en fin mor­gen i dri­vi­sen blås­te det opp til kuling, så det ble ingen­ting av en ilands­tig­ning på den­ne kan­ten … men sånt er det bare i ark­tis, det er været som bestem­mer! Da var det bare å set­te kur­sen for Sør­kapp og ves­t­kys­ten igjen. Det er jo ikke verst med å ha litt eks­tra tid der. Og så had­de vi en flott sis­te dag i For­lands­un­de­tog i Ymer­buk­ta – takk for oss for den­ne gan­gen!

Gal­le­ri 4: Til øst­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Førs­te dager på ves­t­kys­ten  → Nord­o­ver, til isen  → På ves­t­kys­ten igjen  → Til øst­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php