spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Tunabreen, Von Postbreen

Tunab­reen ender med en kal­ven­de bre­front innerst i Tem­pel­fjor­den, like ved nabob­reen Von Post­breen som lig­ger litt len­ger sør, og som har truk­ket seg så langt til­ba­ke at den ikke har en bratt bre­front len­ger.

I 2018 og 2019 ble det inn­ført ferd­sels­for­bud for moto­ri­sert traf­fik på fjor­di­sen i Tem­pel­fjor­den av Sys­sel­man­nen, noe som er sann­syn­lig også i fremt­iden. I til­legg kom­mer klima­en­drin­ge­ne som ofte gjør fas­ti­sen usik­kert for ferd­sel. Der­med blir bre­fron­ten til Tunab­reen mer utilg­jen­ge­lig.

Og enda en gang, siden den er så vak­ker: bre­fron­ten ved Tunab­reen i Tem­pel­fjor­den, tid­lig mai.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php