spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Tunabreen, Von Postbreen

Tuna­b­reen ender med en kal­ven­de bre­front innerst i Tem­pel­fjor­den, like ved nab­ob­reen Von Post­breen som lig­ger litt len­ger sør, og som har truk­ket seg så langt til­ba­ke at den ikke har en bratt bre­front len­ger.

I 2018 og 2019 ble det inn­ført ferd­sels­for­bud for moto­ri­sert traf­fik på fjor­di­sen i Tem­pel­fjor­den av Sys­sel­man­nen, noe som er sann­syn­lig også i frem­tiden. I til­legg kom­mer kli­ma­en­drin­ge­ne som ofte gjør fas­ti­sen usik­kert for ferd­sel. Der­med blir bre­fron­ten til Tuna­b­reen mer utilg­jen­ge­lig.

Og enda en gang, siden den er så vak­ker: bre­fron­ten ved Tuna­b­reen i Tem­pel­fjor­den, tid­lig mai.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php