spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Colesbukta

360°-Panoramabilder

Coles­buk­ta var en liten rus­sisk boset­ting som fram til 1962 ble brukt til å trans­port­e­re bort kull som ble utvun­net i nabo­by­en Gru­mant­by­en. Så ble gru­ven lagt ned, av geo­lo­gis­ke grun­ner, som man sier. Et par bygn­in­ger og gjen­stan­der kan fort­satt ses i beg­ge boset­tin­ger, og gjør områ­de­ne til et inter­es­sant områ­de å utfor­ske med kame­ra.

Deler av Coles­buk­ta (og Gru­mant­by­en) er ver­net for­di noen byggn­in­ger og arte­fak­ter er eld­re enn 1946. Det gjel­der også struk­turer som lig­ger i grun­nen og er ikke syn­li­ge på over­fla­ten. Det er ikke lov å slå leir eller ten­ne bål her, inklu­dert en sik­ker­he­ts­so­ne av 100 m rundt omkring alt som er ver­net.

Den rus­sis­ke Trus­ten Ark­ti­ku­gol had­de pla­ner om å set­te i gang igjen med gru­ve­drift i Coles­buk­ta i åre­ne før 2015, men så langt kom ingen­ting ut av det.

Til­ba­ke>

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php