spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Tur­blogg: Svens­ke­hu­set ved Kapp Thord­sen

Tur­blogg: Svens­ke­hu­set ved Kapp Thord­sen

Etter så man­ge dår­li­ge og til og med for­fer­de­li­ge nyhe­ter i de sis­te uke­ne kun­ne man nes­ten glem­me at Sval­bard fort­satt er et vel­dig vak­kert sted, og det vil det jo all­tid være. Det er kanskje på tid med noen fine bil­der.

Det var nå alle­re­de for fle­re uker siden, men det gjør jo kanskje ingen­ting. Det var blikkstil­le på Isfjor­den så det var bare å ta anled­nin­gen for en tur med gum­mi­bå­ten fra Lon­gye­ar­by­en til Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen.

Gal­le­ri: Svens­ke­hu­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Det er ikke noe vits i å gjen­gi hele his­to­ri­en til Svens­ke­hu­set her en gang til. Jeg har en side spe­sielt tileg­net Svens­ke­hu­set (så langt bare på engelsk, men snart også på nor­sk) og der står hele his­to­ri­en (sam­men med en del pan­ora­ma­bil­der slik at du kan ta en tur gjen­nom hele huset). Jeg kan bare anbe­fa­le å ta en titt på den­ne siden. Blant grun­nene å ta den­ne turen net­topp til Kapp Thord­sen var at jeg øns­ket å sam­le bil­de­ma­te­ri­al­et til den­ne siden. Så nå fikk jeg det ende­lig gjort.

Men uto­ver det­te er det jo bare en flott opp­le­vel­se å være ute på et vak­kert sted, med uts­ikt over store deler av Isfjor­den og man­ge fine inn­trykk og opp­le­vel­ser.

Vi bruk­te også litt tid på å ta bil­der av blom­stre­ne. Jeg har ofte opp­levd det som litt skuf­fen­de for­di på grunn av den begren­se­te dyb­des­kar­phe­ten er det jo bare en liten del av bloms­ten som er fokus­sert. Men her kun­ne vi nå gå et stykke vide­re tak­ket dagens tekno­lo­gi. Nøk­kel­or­det heter «focus stacking». Det kre­ver litt uts­tyr, inn­sa­ts i fel­tet og behand­ling av bil­de­ne på data­en sene­re, men jeg syn­es at det løn­ner seg:

Kantlyng, Svenskehuset

Kant­lyng ved Svens­ke­hu­set.
Focus stacking gjør det mulig å få nes­ten hele blomst i fokus.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php