spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: kapell

360° panoramas

Kapel­let i Bar­ents­burg ble byg­get i 1998 til min­ne om Ope­raf­jell-ulykken. Den 29. august 1996 styr­tet et rus­sisk fly i Ope­raf­jel­let grun­net dår­lig sikt og feil­na­vi­ge­ring. Det­te er den alvor­ligs­te fly­u­lykken som noen gang har skjedd på Spits­ber­gen. 141 men­nes­ker var ombord; gru­ve­ar­bei­de­re, and­re arbei­de­re og fami­lie­med­lem­mer. Ingen over­lev­de.

Klok­ke­ne kan bare rin­ges av enkel­te per­so­ner, men alle er velk­om­ne til å besø­ke kapel­let som all­tid står åpent for besø­ken­de

Det er et kapell, og ingen kir­ke. Det er ingen fast stil­ling som prest i Bar­ents­burg.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php