spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Endalen

360°-Panoramabilder

Øvre End­a­len

I øvre End­a­len ren­ner elven over brat­te skrå­nin­ger som er dan­net av more­ne­ma­te­ria­le fra Boger­breen og under­lig­gen­de berg­grunn. Elven er delt inn i fle­re gree­ner, en av dem dan­ner fos­sen og en annen en liten brusen­de elv som fyker ned den brat­te more­nes­krå­nin­gen. Det­te betyr sann­syn­lig­vis slut­ten på som­mer­ens fot­tu­rer inn i End­a­len, i det mins­te når det er høy­vann.

End­a­len 3

Om vin­te­ren tren­ger man ikke ta heen­syn til elven, etter­som den ikke eksis­te­rer i kul­de­pe­ri­oden. Ned­re End­a­len er der­for en populær lan­g­renn­ski-rute vin­ters­tid. Den populæ­re delen, som noen gan­ger jev­nes ut hvor løy­per for lan­g­rennsgåe­re blir laget, slut­ter der­imot et par kilo­me­ter fra vei­en. Her­f­ra må man fin­ne vei­en på egen­hånd.

I øvre End­a­len er dalen omrin­get av fine sand­steins­lip­per som stamm­er fra tid­lig ter­tiær.

End­a­len 4

En liten smel­tevann­selv fra Boger­breen fal­ler nedo­ver noen sand­steins­klip­per. Om vin­te­ren er fos­sen en fros­sen issøyle. Det­te er hvor den laver­elig­gen­de, fla­te­re delen av End­a­len slut­ter. Vi kan fort­set­te på turen lik­e­vel, ved å klat­re over more­nen ved Boger­breen.

End­a­len 5

Opps­ti­gin­gen er litt av en kla­tre­tur, men utsik­ten fra more­neå­sen ved Boger­breen er mer enn ver­dt inn­sat­sen. Vi ser uto­ver hele End­a­len mot Advent­da­len i det fjer­ne.

End­a­len 6

Når har vi nådd over­gan­gen fra End­a­len til Fard­a­len. Fra Fard­a­len er det en bratt opps­ti­ging til Lon­gye­ar­pas­set og Lon­gye­ar­by­en, så du tren­ger ikke å dra til­ba­ke sam­me vei gjen­nom End­a­len. I til­legg til å by på flot­te utsik­ter er det­te en fin ski­tur å ta i mars eller april. Det er en gans­ke lang tur med 17-18 km å gå, og to lan­ge opps­tign­in­ger. Sørg for at du ikke blir spist av en isbjørn eller blir tatt av et snøskred. God tur!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php