spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Endalen

360°-Panoramabilder

Øvre Enda­len

I øvre Enda­len ren­ner elven over brat­te skrå­nin­ger som er dan­net av more­nema­te­ria­le fra Boger­breen og under­lig­gen­de berg­grunn. Elven er delt inn i fle­re gree­ner, en av dem dan­ner fos­sen og en annen en liten brusen­de elv som fyker ned den brat­te moren­es­krå­nin­gen. Det­te betyr sann­syn­lig­vis slut­ten på som­merens fot­tu­rer inn i Enda­len, i det mins­te når det er høy­vann.

Enda­len 3

Om vin­te­ren tren­ger man ikke ta heen­syn til elven, etter­som den ikke eksis­te­rer i kul­de­pe­ri­oden. Ned­re Enda­len er der­for en popu­lær lang­renn­ski-rute vin­ter­stid. Den popu­læ­re delen, som noen gan­ger jev­nes ut hvor løy­per for lang­rennsgåe­re blir laget, slut­ter deri­mot et par kilo­me­ter fra vei­en. Her­fra må man fin­ne vei­en på egen­hånd.

I øvre Enda­len er dalen omrin­get av fine sand­steinslip­per som stammer fra tid­lig ter­tiær.

Enda­len 4

En liten smel­tevann­selv fra Boger­breen fal­ler nedo­ver noen sand­steins­klip­per. Om vin­te­ren er fos­sen en fros­sen issøyle. Det­te er hvor den lavere­lig­gen­de, fla­te­re delen av Enda­len slut­ter. Vi kan fort­set­te på turen like­vel, ved å klat­re over more­nen ved Boger­breen.

Enda­len 5

Opp­s­ti­gin­gen er litt av en kla­t­re­tur, men uts­ik­ten fra more­neå­sen ved Boger­breen er mer enn ver­dt inn­sa­tsen. Vi ser uto­ver hele Enda­len mot Advent­da­len i det fje­r­ne.

Enda­len 6

Når har vi nådd over­gan­gen fra Enda­len til Farda­len. Fra Farda­len er det en bratt opp­s­ti­ging til Lon­gyear­pas­set og Lon­gye­ar­by­en, så du tren­ger ikke å dra til­ba­ke sam­me vei gjen­nom Enda­len. I til­legg til å by på flot­te uts­ik­ter er det­te en fin ski­tur å ta i mars eller april. Det er en ganske lang tur med 17-18 km å gå, og to lan­ge opp­s­tign­in­ger. Sørg for at du ikke blir spist av en isbjørn eller blir tatt av et snøs­kred. God tur!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php