spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: Klokketårn

360° panoramabilde

I Ny-Åle­sund fin­nes det hver­ken en kir­ke eller et kapell. Det­te lil­le klok­ke­tår­net ble byg­get i 1951 av kvin­ne­sam­fun­net “Polarklok­ken”. De prøv­de fak­ti­sk å sam­le pen­ger for å byg­ge et kapell, men før de kom så langt, ble gru­ve­by­en Ny-Åle­sund for­latt etter den store gru­veu­lykke i 1962.

Klok­ke­tår­net er et min­ne fra den­gang da Ny-Åle­sund var i ferd med å bli en «nor­mal» lands­by hvor fami­lier med barn bod­de. De prøv­de så godt de kun­ne å skape et «nor­malt» liv for seg og sine. Tli­ta­ke­ne som ble satt igang for å få bygd et kapell var en del av den­ne utvik­lin­gen.

Fra klok­ke­tår­net har man en fan­tas­ti­sk uts­ik­ten over Kongsfjor­den!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php