spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Klokketårn

360° panoramabilde

I Ny-Åle­sund fin­nes det hver­ken en kir­ke eller et kapell. Det­te lil­le klok­ke­tår­net ble byg­get i 1951 av kvin­ne­sam­fun­net “Polark­l­ok­ken”. De prøv­de fak­tisk å sam­le pen­ger for å byg­ge et kapell, men før de kom så langt, ble gru­ve­by­en Ny-Åle­sund for­latt etter den store gru­veu­lykke i 1962.

Klok­ke­tår­net er et min­ne fra den­gang da Ny-Åle­sund var i ferd med å bli en «nor­mal» lands­by hvor fami­lier med barn bod­de. De prøv­de så godt de kun­ne å ska­pe et «nor­malt» liv for seg og sine. Tlit­a­kene som ble satt igang for å få bygd et kapell var en del av den­ne utvi­k­lin­gen.

Fra klok­ke­tår­net har man en fan­tas­tisk utsik­ten over Kongsfjor­den!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php