spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Havnefogdens kontor

360° panoramabilde

Bygn­in­gen lig­ger ved siden av vei­en som fører fra hav­nen til “sen­trum”. Her par­ke­rer ofte tungt mas­ki­ne­ri. I nær­he­ten fin­ner man et kunst­verk (det kan være nød­ven­dig å for­kla­re). Det ble satt opp i 2005 og er et sym­bol for en båt eller et skip.

Labo­ra­to­riet for mari­ne­forsk­ning lig­ger bak Hav­ne­fog­dens kon­tor. Her fin­ner man store akva­ri­er med sjø­vann, hvor man kan stu­de­re mari­ne-øko­lo­gi og -bio­lo­gi under viten­skap­li­ge for­hold. Ved siden av vei­en, på sam­me side som Hav­ne­fog­dens kon­tor, står det en WC-con­tai­ner med offent­li­ge toalet­ter ☺

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php