spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ymerhytta på Storøya

Panorama av Svalbards nordøstligste hytte.

Storøya Ymerhytta, kart

Yme­rhyt­ta på Storøya står på Knøt­tod­den på ves­t­siden av øya.

Ymer-ekspe­dis­jo­nen i 1980 var en stor svensk viten­ska­pe­lig ekspe­dis­jon og fikk nav­net etter den store isbry­te­ren som ble brukt under ekspe­dis­jo­nen. Arbeits­om­rå­det lå i Sval­bards øst­li­ge og nor­døst­li­ge far­vann og i isen nord for Franz Josefs Land.

To hyt­ter ble byggd på Sval­bard. Dis­se er nå kjent som Ymer-hyt­te­ne. Beg­ge ble byggd og brukt i noen få uker i sen­som­me­ren 1980. En står på Glen­hal­vøya på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det og den and­re står på Knøt­tod­den på Storøya. Sist­nevn­te ble kjent som «Sta­ti­on Val­ter» blant ekspe­dis­jo­nens med­lem­me­ne, etter Val­ter Schytt, en vik­tig svensk gla­sio­log og en av Ymer-ekspe­dis­jo­nens lede­re.

Det var slut­ten på den tiden da folk kun­ne byg­ge en hyt­te i ter­ren­get når det var behov. Hyt­te­byg­ging er nå regu­lert og det er ikke mulig å byg­ge en hyt­te i ver­neom­rå­de­ne. På den and­re siden dis­po­ner­te ekspe­dis­jo­nen den store isbry­te­ren Ymer samt heli­kopt­re og der­med var den godt utrus­tet. På Storøya var det sel­ve breen som stod i viten­ska­pe­lig fokus. Storøy­jø­ku­len lig­ger bare noen hundre meter unna hyt­ta.

Yme­rhyt­ta («Sta­ti­on Val­ter») – Pan­ora­ma: uten­dørs (1)

Når jeg tok dis­se bil­de­ne i august 2023 var været så dår­lig at man ikke kun­ne se mye av Storøy­kø­ku­len. Hyt­ta var i noen­lun­de god stand; uten mye inte­riør men struk­tur­elt stort sett intakt.

Yme­rhyt­ta («Sta­ti­on Val­ter») – Pan­ora­ma: uten­dørs (2)

Yme­rhyt­ta («Sta­ti­on Val­ter») – Pan­ora­ma: innen­dørs

Inn­red­nin­gen av Ymer-hyt­ta på Storøya er ikke like full­sten­dig og intakt som i den and­re Ymer-hyt­ta som står på Glen­hal­vøya, på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Yme­rhyt­ta («Sta­ti­on Val­ter») – Fugle­pa­no (1)

Et pan­ora­ma tatt ved hjelp av «elek­tromåken» (dro­na). Også her ble resul­ta­tet litt dem­pet av grå­væ­ret.

Yme­rhyt­ta («Sta­ti­on Val­ter») – Fugle­pa­no (2)

Her ser man litt av det kyst­næ­re lands­ka­pet ved Yme­rhyt­ta på Storøya.

Bil­de­gal­le­ri – Storøya: Yme­rhyt­ta

Noen bil­der av «Sta­ti­on Val­ter» og dens omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php