spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Svalbard 09.-27. juli med SV Antigua, del 3

Sørover

Antigua, Woodfjorden

Anti­gua i Wood­fjor­den.

Det var ikke nok tid til å sei­le hele vei­en rundt om Spits­ber­gen, det ville ha gått uto­ver tiden vi skul­le ha til for­skjel­li­ge opp­le­vel­ser, så vi snud­de i Hin­lo­pens­tre­tet og sat­te kur­sen mot vest og sør igjen. Men det er jo på ingen måte bare til­ba­ke­tu­ren, det er tvert imot rei­sen vide­re, bare i mots­att ret­ning. Og det er jo helt greit. Det er så man­ge fjor­der og bukter hvor man ellers bare sei­ler for­bi …

Det er en ruti­ne­sak å pluk­ke plast­søp­pel på stren­de­ne når anled­nin­gen er til stede, og det er jo gans­ke ofte til­fel­let. Det var spe­sielt i Wood­fjor­den at vi fikk «god fangst». Der­med er det nå fle­re kubik­met­re plast­søp­pel mind­re på Sval­bard sine stren­der etter den­ne turen, og slik går det tur etter tur, på man­ge skip … bra sak.

Som jeg plei­er å si: Sval­bard er så mye mer enn «bare» isbjørn, og mine turer er på ingen måte redu­sert til en ren isbjørn­sa­fa­ri. Men selv­føl­ge­lig blir jo alle glad når man får en fin opp­le­vel­se med en isbjørn (fin = uten fare eller fors­tyr­rel­se, bare i til­fel­le noen skul­le lure). Vi fikk en sånn opp­le­vel­se på ves­t­kys­ten, mot slut­ten av turen.

Isbjørn

Isbjørn på ves­t­kys­ten.

Bil­de­gal­le­ri 3: søro­ver

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → I Isfjor­den  → Nord­o­ver  → Søro­ver

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php