spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Rundt Spitsbergen med SV Antigua, 10.-23. september 2023

Del 1: fra Isfjorden til Hornsundet

Dunøyane

Dunøya­ne.

Den førs­te dagen bruk­te vi i Isfjor­den, som som man­ge gan­ger før den­ne som­me­ren og det har jo all­tid vært vel­dig greit. Og så gikk turen søro­ver, mot Dunøya­ne og Horn­sun­det. Under dis­se førs­te to dage­ne fikk vi aller­e­de man­ge gode opp­le­vel­ser, men det er kan­skje den store flok­ken hvith­va­ler i Dick­son­fjor­den som står frem som uglem­me­lig.

Samarinvågen, Hornsund

Bre­lands­kap i Sama­rin­vå­gen, Horn­sund.

Så var tiden kom­mer for å sei­le rundt Sør­kapp og til øst­kys­ten.

Bil­de­gal­le­ri 1: Fra Lon­gye­ar­by­en til Horn­sun­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Horn­sun­det  → Storfjor­den  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra Lief­defjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php