spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen under seil

SV Antigua 2017. Galleri 2: Bjørnøya

Bjørnøya er grunn nok for meg å ta den­ne turen regel­mes­sig. Den er en vel­dig vak­ker og fasci­ne­ren­de øy, og det er ikke ofte en har anled­ning å kom­me seg dit. Den­ne gan­gen var Bjørnøya venn­lig med oss. Vel­dig venn­lig! Vi gjor­de ikke mind­re enn 3 ilands­tign­in­ger og en abso­lutt impon­e­ren­de zodiac­tur på 6 sjø­mil rundt sørspis­sen av øya, hvor Stap­pen og kyst­hu­len Per­le­por­ten befin­ner seg. Det er vel­dig sjel­den at man har anled­ning til å ta en tur med gum­mi­bå­ten gjen­nom Per­le­por­ten!

Gal­le­ri 2: Bjørnøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til Gal­le­ri:  → Lofo­ten, Ves­terå­len, Trom­sø  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php