spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Lenin

360° panoramabilde

Bys­ten av Lenin er anta­ge­lig­vis den nord­ligs­te av sitt slag, med mind­re det er satt opp en i en av de få regio­nene av den rus­sis­ke ark­tisk som lig­ger enda len­ger nord. Jeg har vært på den gam­le stas­jo­nen på Rudolf Island i den nord­li­ge delen av Franz Josef Land, men har ikke sett noen bys­te av Lenin der (det er en god stund siden jeg var der, så jeg kan ha gått glipp av den).

Det står en i Lon­gye­ar­by­en, men den er laget av plast, så den kan man jo ikke la gjel­de … og uan­sett står den jo et godt stykke sør for Pyra­mi­den. Den står bak baren på Kroa som er en populær pub. Også er det selv­føl­ge­lig en Lenin-bys­te i Barents­burg, som er laget av gra­nitt akku­rat som den her i Pyra­mi­den.

Hvis noen vet om en Lenin-bys­te som står len­ger nord, gi meg beskjed 🙂

Selv­føl­ge­lig er Lenin plas­sert i noen av Pyra­mi­dens mest repre­sen­ta­ti­ve områ­der, på «Pro­spek­ten» uten­for Kul­tur­hu­set.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php