spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Pyramiden: Lenin

360° panoramabilde

Bys­ten av Lenin er anta­ge­lig­vis den nord­ligs­te av sitt slag, med mind­re det er satt opp en i en av de få regio­nene av den rus­sis­ke ark­ti­sk som lig­ger enda len­ger nord. Jeg har vært på den gam­le stas­jo­nen på Rudolf Island i den nord­li­ge delen av Franz Josef Land, men har ikke sett noen byste av Lenin der (det er en god stund siden jeg var der, så jeg kan ha gått glipp av den).

Det står en i Lon­gye­ar­by­en, men den er laget av plast, så den kan man jo ikke la gjel­de … og uan­sett står den jo et godt stykke sør for Pyra­mi­den. Den står bak baren på Kroa som er en popu­lær pub. Også er det selvføl­ge­lig en Lenin-byste i Bar­ents­burg, som er laget av gra­nitt akku­rat som den her i Pyra­mi­den.

Hvis noen vet om en Lenin-byste som står len­ger nord, gi meg beskjed 🙂

Selvføl­ge­lig er Lenin plas­sert i noen av Pyra­mi­dens mest repre­sen­ta­ti­ve områ­der, på «Pro­spek­ten» uten­for Kul­tur­huset.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php