spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Svart­bak

Svartbak (Larus marinus)

Svartbak

Svart­bak ved Bjørnøya.

Bes­kri­vel­se: Svart­ba­ken hører til de størs­te måke­ne på Sval­bard med en leng­de på 61-78 cm, et vin­g­e­spenn på opp­til 1,70 m og en vekt på 2,1 kg. Svart­ba­ken skil­les fra polar­må­ken (som fore­kom­mer langt ofte­re) ved sin klart mør­ke­re fjærd­rakt på over­si­den av vin­g­e­ne. Kjøn­ne­ne er like.

Utbredelse/Migrasjon: Svart­ba­ken er en sub­ark­ti­sk fugl som hek­ker på stei­ne­te kys­ter i Nord­vest-Euro­pa. Den er vidt utb­redt på Island og i Nord-Skan­di­na­via. På Sval­bard hek­ker den i et lite ant­all, sær­lig på Bjørnøya. På ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen obser­ve­res den for det mes­te i Bellsund-områ­det.

Bio­lo­gi: Svart­ba­ken er en røver og eter, lik­som polar­må­ken, nes­ten alt den kan svel­ge: fisk, mus­lin­ger, zoo­plank­ton, egg, fugle­unger og ung­fug­ler, sær­lig av krykkjer, polar­lom­vier og alke­kon­ger – men iblant også full­voks­ne eks­em­pla­rer av dis­se. Ufor­døye­li­ge biter gul­pes opp igjen.

Svartbak og polarmåke

Svart­bak (til venst­re) og polar­må­ke. Bjørnøya.

Annet: På noen årtier har popu­las­jo­nen vokst nes­ten over­alt i utb­redelse­som­rå­det.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php