spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Eolusneset

Natur og kulturminner i Sorgfjorden

Eolus­ne­set

Kor­set som har gitt navn til Eolus­ne­set. Det ble reist den 6 juni 1855 av skip­pe­ren J. Holm­gren, kapt­ein over skon­ner­ten Æolus fra Ber­gen. Ski­pet var isfast i fle­re uker, og da er det all­tid en god idé å byg­ge et kors – man vet jo aldri. I 1861 var Æolus til­ba­ke, den gan­gen med den berøm­te svens­ke for­ske­ren Otto Tor­ell om bord.

Gravs­tedet ikke langt fra kor­set stamm­er fra en tid len­ge før kor­set ble reist. Det ble brukt av hval­fan­ge­re på 16- og 1700-tal­let, og her fin­ner man helt sik­kert neder­lands­ke hval­fan­ge­re, kan­skje også noen fra and­re land. Ver­dens nord­ligs­te sjøs­lag noen­sin­ne fant sted i Sorg­fjor­den i 1693: Tre frans­ke krigs­skip gikk mot 40 neder­lands­ke hval­fangst­skip her. Etter fle­re timer med ild ble 13 neder­lands­ke skip tatt til fan­ge.

Fang­sthyt­ta

Den gam­le fang­sthyt­ten på nor­si­den av Eolus­ne­set. Etter å ha blitt byg­get i 1921 og repar­ert I 1926 av den berøm­te fang­st­man­nen Arthur Oxaas, er det nå fal­le­fer­dig. Det har aldri vært mer enn et skur hvor man kun­ne søke ly under en lang rei­se.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Eolus­ne­set

Bil­der fra 2007 til 2023.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php