spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sorgfjor­den: Eolus­ne­set

Eolus­ne­set

Kor­set som har gitt navn til Eolus­ne­set. Det ble reist den 6 juni 1855 av skip­pe­ren J. Holm­gren, kap­tein over skon­ner­ten Æolus fra Ber­gen. Ski­pet var isfast i fle­re uker, og da er det all­tid en god idé å byg­ge et kors – man vet jo ald­ri. I 1861 var Æolus til­ba­ke, den gan­gen med den berøm­te svens­ke forske­ren Otto Torell om bord.

Gravs­tedet ikke langt fra kor­set stammer fra en tid len­ge før kor­set ble reist. Det ble brukt av hval­fan­ge­re på 16- og 1700-tal­let, og her fin­ner man helt sik­kert neder­lands­ke hval­fan­ge­re, kanskje også noen fra and­re land. Ver­dens nord­ligs­te sjøs­lag noen­sin­ne fant sted i Sorgfjor­den i 1693: Tre frans­ke krigs­skip gikk mot 40 neder­lands­ke hval­fangst­skip her. Etter fle­re timer med ild ble 13 neder­lands­ke skip tatt til fan­ge.

Fangsthyt­ta

Den gam­le fangsthyt­ten på nor­si­den av Eolus­ne­set. Etter å ha blitt byg­get i 1921 og repar­ert I 1926 av den berøm­te fangst­man­nen Arthur Oxaas, er det nå falle­fer­dig. Det har ald­ri vært mer enn et skur hvor man kun­ne søke ly under en lang rei­se.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php