spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021 → Sval­bard med Anti­gua 29.8.-08.9.2021

Sval­bard med Anti­gua 29.8.-08.9.2021

SV Antigua, Svalbard 2021

SV Anti­gua på Sval­bard, Sep­tem­ber 2021.

Rei­se­dag­bog: Nord Sval­bard med SV Anti­gua, 29. august – 08. sep­tem­ber 2021

Teks­ten er engelsk. Det fin­nes to vers­jo­ner med for­skjel­lig fils­tør­rel­se og kva­li­tet, inne­hol­det er ellers det sam­me.

  • Liten fil (2,8 MB) for rask ned­las­ting: trykk her.
  • Stor fil (37,5 MB) for bed­re kva­li­tet: trykk her.
SV Antigua, Spitsbergen 2021

Ark­tis­ke drøm­mer på Spits­ber­gens nord­kyst, begyn­nel­sen av sep­tem­ber 2021.

Bil­de­gal­le­ri­er

Pa dis­se side­ne fin­ner du en del bil­der fra den­ne turen:

Pan­ora­men

Her fin­ner du bil­der, pan­ora­ma­bil­der og litt bak­grunn om noen av stede­ne som vi har besøkt under den­ne turen:

Og til syven­de og sist: den nye kalen­de­r­en min Sval­bard 2022 er klar! 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php