spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSvalbard infoside → Dyreliv

Dyreliv på Svalbard (fugler og pattedyr)

De fleste dyrearter på Svalbard er fugler, hovedsakelig sjøfugler. Til sammen er omtrent 30 fuglearter registrert som sedvanlige hekkere på Svalbard (til sammenligning er det 60 på Grønland), og i tillegg kommer et stort antall fugler som migrerer hit. I størst antall er alkekonge (Alle alle), samt polaromvien som hekker i store kolonier. Det finnes også forskjellige måker: den vanlige er for eksempel krykkje (Rissa tridactyla) og tre måker fra jofamilien (tjuvjo og de mer sjeldne polarjo og fjelljo).

Havhesten (Fulmarus glacialis) er et vanlig syn, som også ærfuglen (Somateria molissima) er, i motsetning til den sjeldne praktærfuglen. Tre gåsarter hekker jevnlig her (hvitkinngåsen, kortnebbgåsen og ringgåsen). Det finnes mange mindre vadefugler og lofugler også, som polarsvømmesnipen, fjæreplytten osv. Smålomer hekker nær små innsjøer i tundraen. En av de mest sjeldne fugleartene er rosenmåken, som jeg bare har sett én gang på 10 år. Særlig i vintersesongen vil du ofte bli angrepet av den arktiske ternen (hold avstand fra koloniene på den flate tundraen og aldri prøv å treffe fuglene!)

Birds

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Av pattedyrene finnes det kun et fåtall arter. Det eneste virkelige landpattedyret på Svalbard er reinsdyret, som finnes på de fleste øyer i øygruppen. Den arktiske reven følger ofte etter isbjørnen ut på drivisen, særlig vinterstid. Dyreliv blant marine pattedyr er rikere enn det på land, og her inkluderer vi isbjørnen, som migrerer og som det finnes flere tusen av i Franz-Josef-Land og Svalbard områdene. Hvalrossen, et annet karakteristisk dyr i Arktis, var nesten utryddet i Spitsbergen på 1950-tallet, men har siden økt i antall. Det finnes flere andre selarter, og nær kysten finner man gjerne ringsel og storkobbe. Flere pattedyr som moskusoksen og snøuglen ble introdusert på tidlig 1900-tallet, men er nå utryddet igjen.

Mammals

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php