spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Amsterdamøya: Smeerenburg

360° panorama av en 1600-tallets hvalfangststasjon

Ams­ter­damøya: Smee­ren­burg

Smee­ren­burg lig­ger på en flat hal­vøy, på Ams­ter­damøyas sørøst­re spiss, nord­vest for Spits­ber­gen. Det er et av de få stede­ne i områ­de­ne der ter­ren­get gjor­de det mulig å byg­ge og dri­ve en hval­fangststas­jon. Det var neder­len­der­ne som utnyt­tet stedets forde­ler og byg­de hval­fangststas­jo­nen tid­lig på 1600-tal­let (se siden om hval­fangst på 1600-tal­let for mer bak­grunn).

Smee­ren­burg, som kan over­set­tes til «Spekkbyen», var en av de størs­te hval­fangststas­jo­nene på Spits­ber­gen, og den desi­dert mest berøm­te. Åtte sels­ka­per fra ulike neder­lands­ke byer var akti­ve i områ­det og had­de minst én spek­kovn og to bygn­in­ger. Også et dansk sels­kap var invol­vert av og til. I glans­pe­ri­oden kun­ne det job­be opp til 200 menn i Smee­ren­burg i løpet av som­me­ren. Res­ter etter spek­kov­ne­ne er fort­satt syn­li­ge, etter 400 år.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php