spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard Webkameraer

Sval­bard web­ka­me­ra­er viser hvor­dan det ser ut i ulike deler av Spits­ber­gen akku­rat i øye­b­lik­ket. Det inklu­de­rer et kart som viser plas­se­rin­gen av kame­raet (hvis det er kjent). Lin­ken «vis web­ka­me­ra» vil åpne en ram­me med web­ka­me­raet. Opp­havs­ret­ten til bil­de­ne til­hø­rer den respek­ti­ve eier eller ope­ra­tø­ren av kame­raet.

Det skjer at web­ka­me­ra­er blir tatt ut av drift og at nye blir satt opp. Gjer­ne ta kon­takt hvis du ser at noe ikke fun­ge­rer som for­ven­tet eller om du vet om en ny kame­ra som bør være med på den­ne siden.

Lon­gye­ar­by­en

Web­ka­me­ra­er i og ved Lon­gye­ar­by­en:

Lon­gye­ar­by­en

Lon­gyear havn

Utsikt over Lon­gyear havn.

Vak­ker 360° pan­ora­ma­utsikt –
kan anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar­by­en

Byka­ia + Hiorth­fjel­let

Utsikt fra Byka­ia i Lon­gye­ar­by­en. Hiorth­fjel­let i bak­grun­nen.

Vak­ker 360° pan­ora­ma­utsikt –
kan anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gyear havn

(floa­ting pier)

Fly­te­ka­ia som lig­ger i hav­nen i Lon­gye­ar­by­en, bru­kes av mind­re far­tøy og seil­bå­ter.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gyear havn

(store driv­stoff­tan­ke­ne)

Den­ne webkam’en står på top­pen av en av de store
driv­stoff­tan­ke­ne vest for taub­a­ne­sen­tra­len slik
at man har en god sikt over hav­neom­rå­det og
Advent­fjor­den.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar­by­en

Pan­ora­ma­utsikt

Pan­ora­ma­utsikt over Lon­gye­ar­by­en.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Ny-Åle­sund

Web­ka­me­ra­er i og ved Ny-Åle­sund.

Ny-Åle­sund – Kongsfjor­den

Web­ka­me­ra på Zep­pe­lin Stas­jon

Kame­ra satt opp av NILU.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Sveagru­va

Web­ka­me­ra i Sveagru­va. Den­ne tid­li­ge­re gru­ve­by­en er nå ned­lagt og store deler av boset­nin­gen er ryd­det og fjer­net, så vi vil se hvor len­ge det­te sis­te web­ka­me­raet kom­mer til å være tilg­jen­ge­lig.

Sveagru­va

Pan­ora­ma web­ka­me­ra

Utsikt over Sveagru­va

Fin 360 gra­der pan­ora­ma­utsikt.
Anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Horn­sund

Den pol­ske polar­st­as­jo­nen på Spits­ber­gen

3 web­ka­me­ra­er i Horn­sund

Vis web­ka­me­ra­er

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Advent­da­len

Kjell Hen­rik­sen Obser­va­to­ri­um

Nord­ly­s­ob­ser­va­to­riet i nær­he­ten av gruve 7 i Advent­da­len

Vis web­ka­me­ra­er

All Sky Cam (nord­lys)

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Kapp Lin­né

Isfjord Radio

Den gam­le radiostas­jo­nen Isfjord Radio, som i dag dri­ves som hotell, på Kapp Lin­né

Vis web­ka­me­ra­er

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­reg­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.04.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php