spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard Webkameraer

Sval­bard web­ka­me­ra­er viser hvor­dan det ser ut i ulike deler av Spits­ber­gen akku­rat i øye­b­lik­ket. Det inklu­de­rer et kart som viser plas­se­rin­gen av kame­ra­et (hvis det er kjent). Lin­ken «vis web­ka­me­ra» vil åpne en ram­me med web­ka­me­ra­et. Opp­havs­ret­ten til bil­de­ne til­hø­rer den respek­ti­ve eier eller ope­ra­tø­ren av kame­ra­et.

Lon­gye­ar­by­en

Web­ka­me­ra­er i og ved Lon­gye­ar­by­en:

Lon­gye­ar­by­en

Lon­gye­ar havn

Uts­ikt over Lon­gye­ar havn.

Vak­ker 360° pan­ora­mauts­ikt –
kan anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar­by­en

Byka­ia + Hiorthfjel­let

Uts­ikt fra Byka­ia i Lon­gye­ar­by­en. Hiorthfjel­let i bak­grun­nen.

Vak­ker 360° pan­ora­mauts­ikt –
kan anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar havn

(floa­ting pier)

Fly­te­ka­ia som lig­ger i hav­nen i Lon­gye­ar­by­en, bru­kes av mind­re far­tøy og seil­bå­ter.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar havn

(store driv­stoff­tan­ke­ne)

Den­ne webkam’en står på top­pen av en av de store
driv­stoff­tan­ke­ne vest for tauba­ne­sen­tra­len slik
at man har en god sikt over hav­neom­rå­det og
Advent­fjor­den.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Lon­gye­ar­by­en

Pan­ora­mauts­ikt

Pan­ora­mauts­ikt over Lon­gye­ar­by­en.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Ærfuglko­lo­nien ved hun­de­går­den

 
opp­date­res bare,
når ærfug­le­ne er der.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Ny-Åle­sund

Web­ka­me­ra­er i og ved Ny-Åle­sund.

Ny-Åle­sund – Kongsfjor­den

Web­ka­me­ra på Zep­pe­lin Stas­jon

Kame­ra satt opp av NILU.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Kjell Hen­rik­sen Obser­va­to­ry (KHO)

All sky cam

åpnes i nytt vin­du

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Sveagru­va

Web­ka­me­ra­er i og ved Sveagru­va.

Sveagru­va

Pan­ora­ma web­ka­me­ra

Uts­ikt over Sveagru­va

Fin 360 gra­der pan­ora­mauts­ikt.
Anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Sveagru­va: Kapp Ams­ter­dam

Pan­ora­mauts­ikt

over Kapp Ams­ter­dam

Vak­ker 360° pan­ora­mauts­ikt.
kan anbe­fa­les.

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Horn­sund

Den pol­ske polar­stas­jo­nen på Spits­ber­gen

3 web­ka­me­ra­er i Horn­sund

Vis web­ka­me­ra­er

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

And­re steder

Web­ka­me­ra­er and­re steder på Sval­bard. For tiden kjen­ner jeg bare til den i Bjo­na­h­am­na i Tem­pel­fjor­den, og den er ned­lagt, men kanskje den blir re-akti­vert en gang?

Tem­pel­fjor­den

Web-kame­ra på Bjon­a­pyn­ten i Tem­pel­fjor­den

åpnes i nytt vin­du, deret­ter klikk WEB­KA­ME­RA

Vis web­ka­me­ra

OpenStreetMap

Ved å las­te inn kar­tet god­tar du per­son­vern­re­g­le­ne til Open­Street­Map Foun­da­ti­on.
Fin­ne ut mer

Last ned kart

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.07.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php