spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Del 3: Nordaustlandet og Hinlopenstretet

SBråsvellbreen

Brås­vell­breen.

Man kun­ne godt ha viet dagen ved Brås­vell­breen en hel side samt bil­de­gal­le­ri. Had­de vi ikke gjort noe annet på nor­døst­siden av Sval­bard en det vil­le det like­vel ha vært ver­dt turen dit.

Kapp Fanshawe

Kapp Fans­ha­we i Hin­lo­penstre­tet i kvelds­lys.

Men Brås­vell­breen var jo bare begy­n­nel­sen av den­ne delen av turen. Fle­re turer fulg­te på Nord­aus­t­lan­det. Utro­lig vak­kert og spen­nen­de, vids­trak­te polarør­ken­lands­kap og store isbre­er. Og igjen fle­re steder hvor ikke alt­for man­ge har vært før uss, som Brageneset/Gimleodden eller Brå­vi­ka (Stor­stein­hal­vøya).

Bil­de­gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land og Hin­lo­penstre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dun­der­buk­ta)  → Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Bar­entsøya  → Nord­aus­t­lan­det og Hin­lo­penstre­tet  → Fra Raudfjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php