spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Del 3: Nordaustlandet og Hinlopenstretet

SBråsvellbreen

Brås­vell­breen.

Man kun­ne godt ha viet dagen ved Brås­vell­breen en hel side samt bil­de­gal­le­ri. Had­de vi ikke gjort noe annet på nor­døst­siden av Sval­bard en det ville det lik­e­vel ha vært ver­dt turen dit.

Kapp Fanshawe

Kapp Fans­ha­we i Hin­lo­pens­tre­tet i kveldslys.

Men Brås­vell­breen var jo bare begyn­nel­sen av den­ne delen av turen. Fle­re turer fulg­te på Nord­aus­t­lan­det. Utro­lig vak­kert og spen­nen­de, vids­trak­te polarør­ken­lands­kap og store isbre­er. Og igjen fle­re steder hvor ikke alt­for man­ge har vært før uss, som Brageneset/Gimleodden eller Brå­vi­ka (Stor­stein­hal­vøya).

Bil­de­gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land og Hin­lo­pens­tre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dunder­buk­ta)  → Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Barent­søya  → Nord­aus­t­lan­det og Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra Raud­fjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php