spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → november, 2019

Måneds-Arkiv: november 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Kabel­våg, Svol­vær & Lauk­vik

Vi bruk­te fore­m­id­da­gen å utfor­ske Kabel­våg som var jo et vik­tig han­dels­sted i gam­le dager. I dag er det nok litt stil­le­re enn det plei­de å være i tid­li­ge­re århund­re, men det er en nyde­lig liten by. Og det fin­nes et spen­nen­de salt­van­n­ak­va­ri­um og et likeså spen­nen­de his­to­risk muse­um. Væreie­rens rik­dom­mer ved siden av fis­ker­nes fat­tig­kom. En sterk kon­trast.

Gal­le­ri – Kabel­våg, Svol­vær & Lauk­vik

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Fot­tu­ren til Svol­vær ble litt våt. De som tok turen dit med ski­pet had­de litt bed­re tid for å besø­ke Lofo­tens størs­te by før vi tok bus­sen til nord­lys­sen­te­ret i Lauk­vik.

Troll­fjor­den – Skro­va

Alle kjen­ner nok den vak­re og ver­dens­berøm­te Troll­fjor­den. Lands­ka­pet er utro­lig impo­ne­ren­de selv om den er del­vis gjemt bak skye­ne.

Sene­re besøk­te vi Skro­va. Vak­ker havn. Vak­kert lands­kape. Vak­re tur­mu­li­ghe­ter. Nyde­lig grill­mat sene­re. Været – ikke helt så nyde­lig. Men sene­re fikk vi til og med se noen nord­lys. Nyde­lig.

Gal­le­ri – Troll­fjord – Skro­va

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 03.12.2022 klokken 02:55:41 (GMT+1)
css.php