spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019Rundt om Spits­ber­gen med Arc­ti­ca II → Gal­le­ri 5: den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Galleri 5: den sørlige vestkysten

Rundt om Spitsbergen med Arctica II - 04.-22. August 2019

På den vak­re seil­a­sen over Storfjor­den fulg­te en enda vak­re­re kveld lengst mot sør på ves­t­kys­ten. Den var så vak­ker at vi kun­ne til og med gjø­re en ilands­tig­ning på Sør­kap­pøya. Det er vir­ke­lig ikke ofte at den­ne anled­nin­gen byr seg og den­ne turen for­blir sik­kert blant den­ne som­mer­ens ufor­glem­me­li­ge høy­de­punk­te­ne for meg.

Storm­buk­ta med kom­bi­nas­jo­nen av kraft­ig lav­vann og lang­grunnt far­vann var ikke noe sted for oss, men den nes­te anled­nin­gen til å ta en tur på land kom i Hyt­te­vi­ka. De utalli­ge alke­kon­ge­ne som hek­ket her for bare noen få uker siden er bor­te, men fjell­re­ve­ne nyter fort­satt det gode som­mer­li­vet her.

I Bell­sun­det kom anled­nin­gen til å ta en liten bre­tur med steg­jern eller, etter valg, en van­lig tur kom­bi­nert med en båt­tur til en bre­front. Og så var det tid å set­te kurs for Isfjor­den. Barents­burg ble stedet hvor vi møt­te sivi­li­sas­jo­nen igjen.

Gal­le­ri 5: den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php