spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der* Ark­tis 2019Rundt om Spits­ber­gen med Arc­ti­ca II → Gal­le­ri 5: den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Galleri 5: den sørlige vestkysten

Rundt om Spitsbergen med Arctica II - 04.-22. August 2019

På den vak­re sei­la­sen over Storfjor­den fulg­te en enda vakre­re kveld lengst mot sør på ves­t­kys­ten. Den var så vak­ker at vi kun­ne til og med gjø­re en ilands­tigning på Sør­kap­pøya. Det er vir­ke­lig ikke ofte at den­ne anled­nin­gen byr seg og den­ne turen for­blir sik­kert blant den­ne som­merens ufor­glem­me­li­ge høy­de­punk­tene for meg.

Storm­buk­ta med kom­bi­nasjo­nen av kraf­tig lav­vann og lang­grunnt far­vann var ikke noe sted for oss, men den nes­te anled­nin­gen til å ta en tur på land kom i Hyt­tevi­ka. De utal­li­ge alke­kon­ge­ne som hek­ket her for bare noen få uker siden er bor­te, men fjell­re­ve­ne nyter fort­satt det gode som­mer­li­vet her.

I Bellsun­det kom anled­nin­gen til å ta en liten bre­tur med steg­je­rn eller, etter valg, en van­lig tur kom­bi­nert med en båt­tur til en bre­front. Og så var det tid å set­te kurs for Isfjor­den. Bar­ents­burg ble stedet hvor vi møt­te sivi­li­sas­jo­nen igjen.

Gal­le­ri 5: den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­penstre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php