spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2017Sval­bard under seil, 27. juni-14. juli 2017 → Gal­le­ri 5: 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 5: 80 grader nord, Woodfjorden og Liefdefjorden

Hvem ville ha trodd for noen dager siden, da vi holdt til langt sørøst på Sval­bard, at vi skul­le få kom­me oss så langt nord? Plut­se­lig var vi bare her, på 80 gra­der nord. Og det var så vak­kert! Sol­skinn og blikk­stil­le. Vi kun­ne til å med ta en spa­ser­tur på et isflak og gå i land på Vel­komst­pyn­ten, på nordsi­den av Reins­dyr­flya.

Været holdt seg bra de nes­te dage­ne, så vi kun­ne ta en flott fot­tur i ter­ren­get bak Texas Bar i Lief­defjor­den, crui­se langs den mek­ti­ge Mona­co­b­reen, ta den tran­ge pas­sas­jen gjen­nom Ler­nerøya­ne og sei­le ut igjen gjen­nom dri­vi­sen.

Kart – 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den

Svalbard 05 - 80 grader nord, Woodfjorden og Liefdefjorden

Gal­le­ri 5: 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php