spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ossian Sarsfjellet

360° panorama

Ossi­an Sars­fjel­let er en hal­vøy som lig­ger innerst i Kongsfjor­den, mel­lom fjor­den og Krone­breen. Hvis breen fort­set­ter å trek­ke seg til­ba­ke så blir Ossi­an Sars­fjel­let til en øy i løpet av noen år, i lik­het med Blom­strand­hal­vøya ikke langt bor­te i Kongsfjor­den.

Ossi­an Sars­fjel­let

I til­legg til det vak­re lands­ka­pet med man­ge stei­ne­te åser og hau­ger fin­nes det kolo­nier med polar­lom­vier og krykkjer og en rik vege­tas­jon med fle­re sjeld­ne arter.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php