spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Longyearbyen sentrum

360°-Panoramabilder

Lon­gye­ar­by­en sen­trum

Lon­gye­ar­by­en sen­trum. Siden 1980-tal­let har Lon­gye­ar­by­en utvi­klet seg til å min­ne sta­dig mind­re om en sels­kaps­dre­vet gru­ve­by. Istedet har stedet blitt en moder­ne, ser­vice­ori­en­tert fami­lie­venn­lig boset­ning. I byens sen­trum er det et kjø­pe­sen­ter (det såkal­te “Lom­pen­sen­ter­et”) med fle­re butik­ker og kafé­er. Vis-à-vis sen­ter­et lig­ger det store super­mark­edet (kjent som “Sval­bard­bu­tik­ken”, eller offi­sielt “Coop Sval­bard”) hvor du fin­ner det du tren­ger av dag­lig­va­rer og mer.

Lon­gye­ar­by­en sen­trum: Gru­ve­ar­bei­der­nes monu­ment (1)

Sta­tu­en av gru­ve­ar­bei­de­ren står til min­ne om Lon­gye­ar­by­ens his­to­rie som en gru­ve­by, selv om det­te for det mes­te er avlags. I nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en er det bare én gruve (gruve 7) igjen som fort­satt er i bruk, et lite stykke uten­for byen inn i Advent­da­len.

Lon­gye­ar­by­en down­town: Gru­ve­ar­bei­der­nes monu­ment (2)

Gru­ve­ar­bei­der­sta­tu­en igjen, den­ne gan­gen i dags­lys – mens gru­ve­ar­bei­der­ne i vir­ke­li­ghe­ten til­brag­te mye tid i mør­ket!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php