spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Blomstrandhalvøya: Bratliekollen

360 grader panoramabilder

Brat­lie­kol­len er 370 meter høy og der­med det nest-høyes­te «fjel­let» på Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den. Høy­den er kanskje ikke sær­lig impo­ne­ren­de, men uts­ik­ten er like­vel nyde­lig: Man ser over hele Kongsfjor­den som er berømt for dens man­ge vak­re fjell og isbre­er, samt at Ny-Åle­sund på sør­si­den av fjor­den.

Lands­ka­pet på og rundt omk­ring Brat­lie­kol­len viser tyde­lig preg av istidens store bre­er i form av man­ge store flytt­blok­ker og run­de­de åser isteden­for spis­se fjell. Det fin­nes store områ­der med fly­te­jord som kan være vel­dig gjør­me­te og ha vel utvik­le­de poly­gon­mark.

Geo­lo­gisk sett bes­tår Blom­strand­hal­vøya nes­ten ute­luk­ken­de av pre­kam­brisk mar­mor. Det bri­ti­s­ke sels­ka­pet Nort­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny prøv­de seg på gru­ve­drift på mar­mo­ren i gru­ven Marb­le Island, i dag van­lig­vis kjent som Ny Lon­don, på sør­si­den av Blom­strand­hal­vøya. Ellers er Blom­strand blant geo­lo­ger kjent for sine grot­ter og huler.

Pano 1 – Blom­strand­hal­vøya: Brat­lie­kol­len

Brat­lie­kol­len fikk sitt navn etter den nor­ske poli­ti­keren Jens Kris­ti­an Mei­nich Brat­lie (1856-1939).

Irgensfjel­let er det høyes­te fjel­let på Blom­strand­hal­vøya.

Pano 2 – Blom­strand­hal­vøya: Brat­lie­kol­len

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php