spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Blomstrandhalvøya: Bratliekollen

360 grader panoramabilder

Brat­lie­kol­len er 370 meter høy og der­med det nest-høy­es­te «fjel­let» på Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den. Høy­den er kan­skje ikke sær­lig impon­e­ren­de, men utsik­ten er lik­e­vel nyde­lig: Man ser over hele Kongsfjor­den som er berømt for dens man­ge vak­re fjell og isbre­er, samt at Ny-Åle­sund på sør­si­den av fjor­den.

Lands­ka­pet på og rundt omkring Brat­lie­kol­len viser tyde­lig preg av isti­dens store bre­er i form av man­ge store flytt­bl­ok­ker og run­de­de åser isteden­for spis­se fjell. Det fin­nes store områ­der med fly­te­jord som kan være vel­dig gjør­me­te og ha vel utvik­le­de poly­gon­mark.

Geo­lo­gisk sett består Blom­strand­hal­vøya nes­ten ute­luk­ken­de av pre­kam­b­risk mar­mor. Det bri­tis­ke sels­ka­pet Nor­t­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny prøv­de seg på gru­ve­drift på mar­mo­ren i gru­ven Marb­le Island, i dag van­lig­vis kjent som Ny Lon­don, på sør­si­den av Blom­strand­hal­vøya. Ellers er Blom­strand blant geo­lo­ger kjent for sine grot­ter og hul­er.

Pano 1 – Blom­strand­hal­vøya: Brat­lie­kol­len

Brat­lie­kol­len fikk sitt navn etter den nor­ske poli­ti­keren Jens Kris­ti­an Mei­nich Brat­lie (1856-1939).

Irgens­fjel­let er det høy­es­te fjel­let på Blom­strand­hal­vøya.

Pano 2 – Blom­strand­hal­vøya: Brat­lie­kol­len

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php