spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sassendalen

360 grader panorama av en av Svalbards største isfrie daler

Sas­senda­len er en av Sval­bards størs­te isfrie daler. Om som­me­ren er tund­ra­en vids­trakt og fuk­tig. Den er der­med lite tilg­jen­ge­lig, og bare noen få fot­tu­ris­ter vil for­sø­ke å ta seg inn i områ­det, for eks­em­pel for å krys­se over til øst­kys­ten. Om vin­te­ren, deri­mot, er det mye tra­fikk i dalen. Da fyl­les den opp av snøs­ku­ter­føl­ger som er på vei til øst­kys­ten, Tem­pel­fjor­den eller Pyra­mi­den.

Jeg tok det­te pan­ora­ma­bil­det for noen år siden da jeg var på vei hjem fra øst­kys­ten en kveld i april måned. Det var kal­dt, og det had­de vært en lang dag, Jeg kun­ne like­vel ikke mot­s­tå fris­tel­sen til å prø­ve å fan­ge det magis­ke øye­b­lik­ket med det nyde­li­ge lys­et i det åpne lands­ka­pet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php