spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Sassendalen

360 grader panorama av en av Svalbards største isfrie daler

Sas­send­a­len er en av Sval­bards størs­te isfrie daler. Om som­me­ren er tun­draen vids­trakt og fuk­tig. Den er der­med lite tilg­jen­ge­lig, og bare noen få fot­tu­ris­ter vil for­søke å ta seg inn i områ­det, for eks­em­pel for å krys­se over til øst­kys­ten. Om vin­te­ren, der­imot, er det mye tra­fikk i dalen. Da fyl­les den opp av snøs­ku­ter­føl­ger som er på vei til øst­kys­ten, Tem­pel­fjor­den eller Pyra­mi­den.

Jeg tok det­te pan­ora­ma­bil­det for noen år siden da jeg var på vei hjem fra øst­kys­ten en kveld i april måned. Det var kaldt, og det had­de vært en lang dag, Jeg kun­ne lik­e­vel ikke mot­s­tå fris­tel­sen til å prø­ve å fan­ge det magis­ke øye­b­lik­ket med det nyde­li­ge lys­et i det åpne lands­ka­pet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php