spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Murchisonfjord: Caribou

Cari­bou lig­ger vest for Kinn­vi­ka, på kys­ten ved Hin­lo­pens­tre­tet. Nav­net er uvan­lig for områ­det og er anta­ge­lig­vis påvir­ket av den nord-ame­ri­kans­ke inn­fly­tel­sen på stedet. Den ble oppret­tet i 1972 av nord­men­ne­ne Fre­d­rik Rubach og Odd Ivar Ruud som var far og sønn. De over­vin­tret i områ­det for å jak­te på isbjørn. I 1973 ble isbjør­nen på Sval­bard fre­det, så det­te var samt­idig det sis­te året som fang­st­menn over­vin­tret på Nord­aus­t­land. Dess­ver­re har hyt­ta for­falt ster­kt siden den gang, noe som er tyde­lig å se på bil­det tatt innen­dørs i 2013.

Dess­ver­re er hyt­ta nå i en dår­lig til­stand. Dis­se pan­ora­ma­bil­de­ne ble tatt i 2013.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php