spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Murchisonfjord: Caribou

Cari­bou lig­ger vest for Kinn­vi­ka, på kys­ten ved Hin­lo­penstre­tet. Nav­net er uvan­lig for områ­det og er anta­ge­lig­vis påvir­ket av den nord-ame­rik­ans­ke inn­fly­tel­sen på stedet. Den ble opp­ret­tet i 1972 av nord­men­ne­ne Fre­drik Rubach og Odd Ivar Ruud som var far og sønn. De over­vin­tret i områ­det for å jak­te på isbjørn. I 1973 ble isbjør­nen på Sval­bard fre­det, så det­te var samt­idig det sis­te året som fangst­menn over­vin­tret på Nord­aus­t­land. Dess­ver­re har hyt­ta for­falt sterkt siden den gang, noe som er tyde­lig å se på bil­det tatt innen­dørs i 2013.

Dess­ver­re er hyt­ta nå i en dår­lig til­stand. Dis­se pan­ora­ma­bil­de­ne ble tatt i 2013.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php