spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2024 → Med Mean­der til Ny-Åle­sund, 23.-26. mai

Med SV Meander til Ny-Ålesund, 23.-26. mai

Bilder og reisedagbok

SV Meander, Svalbard 2024

SV Mean­der i For­lands­un­det.

Med SV Mean­der til Ny-Åle­sund, 23.-26. mai 2024

Det her var noe litt ute­nom det van­li­ge. På gans­ke kort var­sel var det plut­se­lig anled­ning til å leg­ge opp en 3 dagers tur med SV Mean­der. Da var det selv­føl­ge­lig bare å ta sjan­sen og planl­eg­ge en tur til Ny-Åle­sund, et til­bud spe­sielt ret­tet mot Lon­gye­ar­by­ens fast­bo­en­de. Det er jo fak­tisk man­ge som bor i den lil­le byen som van­lig­vis ikke har anled­ning til å dra på tur and­re steder på øygrup­pen, hvor det ikke fin­nes vei eller jern­ba­ne. Det er ikke så lett å kom­me seg til Ny—Ålesund (eller and­re steder, for den saks skyld) med ind­re du job­ber der – eller som turist. Så her var det bare å kom­me i gang 🙂

SV Meander, Svalbard 2024, kart

Med Mean­der til Ny-Åle­sund.

Været var litt kre­ven­de i den­ne aktu­el­le peri­oden, men jeg vil mene at vi fant en bra måte å hånd­te­re det. Og der­med ble det 3 fine døgn med noen gode folk fra Lon­gye­ar­by­en, selv­føl­ge­lig med noen spen­nen­de akti­vi­te­ter både på vei­en nord­o­ver og til­ba­ke igjen. Gode grei­er!

Rei­se­dag­bok: Med SV Mean­der til Ny-Åle­sund, 23.-26. mai 2024

Det fin­nes to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er akku­rat det sam­me, for­skjel­len lig­ger ute­luk­ken­de i fils­tør­rel­sen og i den gra­fis­ke kva­li­te­ten.

Bil­de­gal­le­ri: med SV Mean­der til Ny-Åle­sund, 23.-26. mai 2024

Noen inn­trykk fra den­ne vak­re turen, med for­skjel­li­ge opp­le­vel­ser på vei­en til Ny-Åle­sund og til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php