spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Spitsbergen 30.5.-7.6. del 1

Nordover fra Longyearbyen

SV Antigua 2022: Spitsbergen

Fin­vær­d­a­ger i fan­tas­tis­ke omgi­vel­ser på nord­vest­siden av Spits­ber­gen.

Etter en litt tåke­te avrei­se fra Lon­gye­ar­by­en og Advent­fjor­den ble været snart så godt at man kun­ne nes­ten bli redd – det ville jo kom­me med en pris­lapp tid­li­ge­re eller sene­re? Men nei, den kom ikke. Vi fikk godt vær gjen­nom nes­ten hele turen. Bare noen få regn­drå­per her og der og av og til noen sky­er som bare bidro til en variert opp­le­vel­se.

Dager uten vind og bøl­ger gjor­de det mulig å gjø­re noen ilands­tign­in­ger av den kan­skje litt mer uvan­li­ge sor­ten, som Fug­le­hu­ken på den utsat­te nordspis­sen av Prins Karls For­lan­det på kvel­den av den and­re dagen (fak­tisk den førs­te „rik­ti­ge“ dagen). Slike ilands­tign­in­ger er prik­ken på i’en hvis du spør meg.

Isbjørn, Indre Norskøya

Isbjørn obser­vert tid­lig på dagen på Ind­re Nor­skøya.

Noe som på ingen måte betyr at akti­vi­te­te­ne ellers var mind­re oopp­le­vel­ses­ri­ke. Alle eks­kurs­jo­ner gav oss fan­tas­tis­ke opp­le­vel­ser og spen­nen­de erfa­rin­ger. Og så kom­mer dyre­li­vet. Vi had­de fle­re spen­nen­de obser­vas­jo­ner av isbjørn på nord­vest­siden av Spits­ber­gen. Vak­re opp­le­vel­ser uten fors­tyr­rel­ser eller fare for dyr eller men­nes­ker.

Bil­de­gal­le­ri 1: Nord­o­ver fra Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Nord­o­ver fra Lon­gye­ar­by­en  → Til dri­vi­sen og nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php