spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Akseløya, Van Mijenfjord

360°-Panoramabilder

Akseløya er et mer­ke­lig lands­kapstrekk som alle­re­de har hav­net på kar­tet: lang, men ganske smal, og den blok­ke­rer nes­ten fulls­ten­dig inn­gan­gen til Van Mijen­fjor­den.

Grun­nen til den avlan­ge for­men er selvsagt den geo­lo­gis­ke struk­tu­ren, som tyde­lig vises på dis­se pan­ora­ma­bil­de­ne.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php