spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Akseløya, Van Mijenfjord

360°-Panoramabilder

Akseløya er et mer­ke­lig lands­kap­strekk som aller­e­de har hav­net på kar­tet: lang, men gans­ke smal, og den blok­ke­rer nes­ten full­sten­dig inn­gan­gen til Van Mijenfjor­den.

Grun­nen til den avlan­ge for­men er selv­sagt den geo­lo­gis­ke struk­tu­ren, som tyde­lig vises på dis­se pan­ora­ma­bil­de­ne.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php