spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeLenker og litteratur → Arktisk litteratur

Arktisk litteratur

Arktisk litteratur
Under vil du finne følgende temaer: General, Arctic, Svalbard/Spitsbergen, Greenland, Franz Josef Land, Jan Mayen

General

 • Houghton, John (Tredje utgave 2004): Global warming. The complete briefing. Alt som har med klimaforandringer å gjøre; bakgrunn, fortidens klima, prosesser, modeller og prognoser, konsekvenser og strategier. Skrevet av tidligere formann i IPCC (FNs klimapanel, gir FN forsikningsbaserte råd om temaet). ISBN-13 978-0-521-52870-0. Cambridge University Press, Cambridge.

Arctic

 • ACIA (2004): Impacts of Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment (Cambridge University Press).
 • Douglas & McIntyre (2003): Historical Atlas of the Arctic. – Derek Hayes, Vancouver and Toronto. 208 pp, ISBN 0-295-98358-2.

Svalbard/Spitsbergen

 • Aga, Ole J. (Ed., 1986): The Geological History of Svalbard. Evolution of an arctic archipelago (Redaktør: Ole J. Aga, hovedforfatter: David Worsley. Publisert i Stavanger, av Statoil. 121 sider. ISBN 82-991255-0-2). Fin introduksjon til Svalbards geologiske historie, med fargebilder og tegninger.
 • Amundsen, Birger (1993): Isbjørnlandet. – Cappelen Forlag. 128 s. (ISBN 82-0214260-1). Fin lesning. Historier fra hele Svalbard, mest fra Edgeøya, om isbjørn og isbjørnjegere. Mange bilder, i gammel stil; heroiske menn og isbjørn, som tydeligvis er det vanligste byttedyret til stolte, norske jegere. Uansett fin å lese, og ganske informativ. Hvem ville ikke like å bruke et par uker av vinteren på Kong Karls land eller Andréetangen?
 • Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H, Golovkin, A.N., Bianki, V.V., Tatarinkova, I.P. (Scientific eds., 2000): The Status of marine birds breeding in the Barents Sea region. – Rapport Nr 113,Norsk Polarinstitutt. 213 sider (ISBN 82-7666-176-9). Massevis av informasjon om utbredelsen av og forflytningsmønsteret (m.m) til sjøfugl som hekker i Barentshavet, inkludert Svalbard (mindre informativ med hensyn til parring og identifisering).
 • Arlov, Thor Bjørn & Reymert, Per Kyrre (2001): Svalbard – en ferd i fortidens farvann. – Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 275 s, ISBN 82-519-1715-8. Fortelling om en båtekspedisjon til Bellsund og Krossfjord, med historisk bakgrunn.
 • Born, E.W., Gjertz, I., Reeves, R.R. (1995): Population Assessment of Atlantic Walrus. -Meddelelser Nr. 138, Norsk Polarinstitutt, Oslo.
 • Dallmann, W. (Ed., 1999): Lithostratigraphic Lexicon of Svalbard. Review and recommendations for nomenclature use. Upper Palaeozoic to Quaternary Bedrock. –Norsk Polarinstitutt, Tromsø. 318 s., ISBN 82-7666-166-1. Teknisk litteratur, men et gullfunn for alle som interesserer seg for geologi. Rikt illustrert med bilder, tegninger og geologiske kart.
 • Ellingsve, Eli Johanne (2005): Stedsnavn på Svalbard. – Tapir akademisk forlag, Trondheim. 186 s. (ISBN 82-519-2011-6). Korte norske (og engelske) forklaringer på de mest kjente stedsnavnene på Svalbard. Ikke altomfattende, men mindre og mer hendig enn den større «Placenames of Svalbard».
 • Elvebakk & Prestrud (Eds., 1996): A catalogue of Svalbard plants, fungi, algae and cyanobacteria. Utgitt som “Skrifter 198” av Norsk Polarinstitutt, Oslo. “Offisiell” katalog om Svalbards vegetasjon.
 • Gjærevoll, Olav/Rønning, Olaf I.: Svalbard Flowers (Tapir Forlag, Trondheim 1999. 121 s. ISBN (den norske utgaven!) 82-519-1528-7). Denne lille, men for nybegynnere veldig anvendelige boka, inneholder en kort beskrivelse og fargebilder av de viktigste, høyere plantene i Svalbards flora. Tilgjengelig på engelsk, tysk og norsk.
 • Goldberg, Fred (2003): Drama in the Arctic. S.O.S Italia. The Search for Nobile and AMundsen. A diary and postal history. – 144 s., ISBN 91-631-3971-5. Flott oversikt over Nobiles ekspedisjon fra Ny-Ålesund til Nordpolen, og den påfølgende lete-og redningsaksjonen, der blant andre Roald Amundsen forsvant.
 • Hjelle, Audun: Geology of Svalbard (Utgitt i 1993 av Norsk Polarinstitutt as Nummer syv i serien «Polar Handbooks». 162 sider, inkluderer et geologisk kart I liten skala over Svalbard. ISBN 82-7666-057-6). Skrevet for den interesserte allmennhet, men anbefales for dem med noe grunnleggende kunnskap om geologi.
 • Isaksen, Kjell & Bakken, Vidar (Eds., 1995): Seabird populations in the northern Barents Sea. Source data for the impact assessment of the effects of oil drilling activity. (Utgitt av Norsk Polarinstitutt, Meddelelser Nr. 135, Oslo. ISBN 82-7666-087-8). En oversikt over hekkende bestander, inkludert små kart og flere spesialiserte kapitler, som f.eks: «Estimering av hekketetthet hos alkekonge (lat. Alle alle)», «Den hekkende populasjonen av alkekonge (lat. (Alle alle)) i kolonier i Hornsund og nordvest Spitsbergen», «Viktige områder for fjærskifte for sjøfugl på Svalbard», «Utbredelse av sjøfugl nord i Barentshavet», «Forutsigbarheten for den spatiale utbredelsen av lomvi (lat. Uria spp.) i Barentshavet», «Sjøisens effekt på utbredelsen av sjøfugl nord i Barentshavet».
 • Kovacs, K., Gjertz, J., Lydersen, C. (2004): Marine Mammals of Svalbard. (Utgitt av Norsk Polarinstitutt, Oslo. ISBN 82-7666-208-0. 64 s. En fin, liten bok om marine pattedyr på Svalbard: isbjørn, seler og hvaler.
 • Kovacs, Kit (Ed., 2005): Birds And Mammals Of Svalbard (Utgitt av Norsk Polarinstitutt as Nr. 13 i serien ‘Polar Handbooks’. 203 sider. ISBN (10) 82-7666-221-8 oder ISBN (13) 978-82-7666-221-4). En noe større, og dermed tyngre, men mer omfattende og bedre illustrert versjon av «Birds and mammals» (se Mehlum, 1990).
 • Mehlum, Fridtjov (1990): Birds And Mammals Of Svalbard (Utgitt av Norsk Polarinstitutt Nr. fem I serien ‘Polar Handbooks’. 139 sider. ISBN 82-90307-67-5). Oversikt over viktige fugle- og pattedyrarter som formerer seg på Svalbard. Mange fargebilder og et kapittel om generell økologi i området. Når jeg er på Svalbard, går jeg ingen steder uten denne boka i lomma. Utsolgt fra forlaget og byttet ut med Kovacs (Ed., 2005).
 • Norsk Polarinstitutt: The Placenames of Svalbard. -Rapportserie Nr. 122 (Nytutgivelse av en eldre versjon fra 1991). Tittelen høres noe kjedelig ut, men denne boka er en gullgruve for dem med interesse for Svalbards historie.
 • Rønning, Olaf I.: The Flora of Svalbard (Utgitt i 1996 av Norsk Polarinstitutt Nr. 10 i serien ‘Polar Handbooks’. 184 sider. ISBN 82-7666-100-9). Handler om… Gjett hva?! Ja: Svalbards flora. Boka bruker botaniske systemer for å identifisere ulike planter, og passer bra for dem som har noe bakgrunnskunnskap om botanikk.
 • Soper, Tony: The Arctic. A Guide To Coastal Wildlife (Bradt Travel Guides (UK)/The Globe Pequot Press Inc (USA). 143 sider. ISBN 1 84162 020 3). Oversikt over arktiske fugler og pattedyr.
 • Søreide, Oddmund (1994): Hopen. Ishavsøy og meteorologisk stasjon. Friske Tankar A/S, Øystese. 158 s., ISBN 82-91386-05-6. Detaljert informasjon om øya Hopen.

Grønland

 • Born, Erik W./ Böcher, Jens (editors): The Ecology of Greenland (Redigert i 2001 av Miljøverndepartementet i Nuuk, Grønland. 429 sider. ISBN 87-558-1514-6). Etter noen grunnleggende økologiske konsepter kommer følgende kapitler: Floral og faunal historie (Grønland før, under og etter istidene), Klimaet, Tilpasning til arktiske forhold, Havet (Havets miljø, Marine økosystemer, Lavere tropiske nivåer, Fisk, Sjøfugl, Marine pattedyr), Land og ferskvann (Miljøet på land, Jordsmonn, Miljøet i ferskvann, Vaskulære planter, Mose, Sopp, Lav, Små jord- og fersvannsdyr, Fugler på land og nær ferskvann, landpattedyr), Mennesket og naturen (Historisk økologi, Populasjonsvekst og mønstre for ressursutnyttelse, Moderne fiskeri og forskning, Moderne jakt og forskning, Forurensning) .
 • Det Kongelige Danske Geografiske Selskab (utgiver): Topografisk Atlas Grønland er ikke bare en samling kart, men består av 83 korte kapitler om så godt som alt som er av interesse i en Grønlandsk kontekst. Hvis du har stor interesse for Grønland er det ingen vei utenom denne boka (278 sider, utgitt som Atlas over Danmmark Serie II Bind 6, ISBN 87-87945-44-4).
 • Escher, Arthur/ Watt, W. Stuart (editors): Geology of Greenland (Utgitt 1976 av Geologiske undersøkelser for Grønland (idag: Nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland: GEUS). 603 sider, ISBN 87-980404-0-5). Tilt ross for at boka snart er 30 år gir den en god og detaljert oversikt over geologien på både hele Grønland og de ulike regionene – så lenge du har noe grunnleggende kunnskap. En oppdatert bok med lignende innhold ble utgitt I 2008 av Henriksen (se nedenfor).
 • Haller, John: Geology of the East Greenland Caledonides (Interscience Publishers 1971. 413 sider. ISBN 0 471 34420 6). Tilt ross for alderen på mer enn 30 år bistar denne boka med en nyttig og nokså detaljert introduksjon til geologien i sentrale og nordlige deler av Øst-Grønland. Noen detaljer er definitivt foreldet, men boka er likevel et godt sted å starte. Grunnleggende kunnskap er nødvendig.
 • Henriksen, Niels/Higgins, A.K./ Kalsbeek, Feiko/ Pulvertaft, T. Christopher R. : Greenland from Archaean to Quaternary. Descriptive text to the Geological map of Greenland 1:2 500 000 (Utgitt av Nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS) as Geology of Greenland Survey Bulletin Nr. 185. 93 sider, inkluderer et geologisk kart over Grønland. ISBN 87-7871-069-3, ISSN 1397-1905). Hvis du har grunnleggende kunnskap om geologi, gir boka et godt overblikk over geologien på Grønland. Konseptet med et inkludert kart er interessant og kombinerer informasjon om alder og litologi.
 • Henriksen, Niels: Geological History of Greenland – Four billion years of earth evolution. Størrelse: 25 x 29.7 cm, Trykket: Juni 2008, 1. Engelsk versjon, 4000 utgaver trykket, ISBN: 978-87-7871-211-0, utgitt av og tilgjengelig fra Nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS). Dette er den beste og mest oppdaterte boka hvis du har interesse for temaet.
 • Mikkelsen, Peter Schmidt: Nordøst-Grønland 1908-1960. Fangstmandsperioden (Aschehoug, andre versjon 2001, ISBN 87-11-11538-6, på dansk). Omhandler Øst-Grønland nord for Scoresbysund, spesielt historien om danske og norske fangstmenn.
 • Mikkelsen, Peter Schmidt: One Thousand Days with Sirius. The Greenland Sledge Patrol inneholder en masse historie, fortellinger og annen informasjon om den berømte Sirius-patruljen m.m. (ISBN 0-9950773-0-3, oversatt og utgitt på engelsk av The Steading Workshop).
 • Silis, Ivars: Frozen Horizons. The world’s largest national park (Nuuk, 1995. ISBN 87-558-1143-4) beskriver naturen i nasjonalparken, fint illustrert på engelsk.

Franz Josefs Land

 • Barr, Susan (editor): Franz Josef Land (Utgitt i 1995 av Norsk Polarinstitutt Nr. åtte i serien ‘Polar Handbooks’. 139 sider. ISBN 82-7666-095-9). Dette er boka du trenger hvis du er interessert i Frans Josefs land. Korte kapitler om geografisk posisjon og generelle karakteristikker for øygruppa, klima, isbreer, geologi, ferskvannssystemer, jordsmonn, vegetasjon, marint miljø og dyrelivog flere kapitler om historie. Inkluderer videre lesning og sammendrag på norsk, tysk, polsk, russisk og fransk. Veldig nyttig, tatt i betrakning mangelen på annen nyere litteratur om Frans Josefs land.
 • Dibner, V.D. (editor): Geology of Franz Josef Land (Utgitt i 1998 av Norsk Polarinstitutt(Oslo) Nr. 146 i serien Meddelelser. 190 sider. ISBN 82-7666-107-6). For spesialister.

Jan Mayen

 • Barr, Susan: Jan Mayen. Norges utpost i vest. Øyas historie gjennom 1500 år (Oslo 2003, ISBN 82-300-0029-8. Kan være tilgjengelig ved stasjon på Jan Mayen eller direkte fra forfatter). Hvis du nærer interesse for historien til denne arktiske øya, er dette boka for deg.
 • Haquebord, Louwrens (hovedforfatter, flere andre bidragsytere): Jan Mayen. Vulkansk øy i Nord-Atanteren. (Utgitt i 1998 som volum 13 av Circumpolar Journal skrevet av det Arktiske Senteret i Groningen, Nederland. 111 sider. ISSN 0925-2177). Oversikt over naturvitenskapelig historie, inkludert geologi, vegetasjon og fugler. Hovedfokuset er historie, som blir tatt opp gjennom fire kapitler. Veldig nyttig, spesielt fordi litteratur om Jan Mayen er sjelden.
 • Norsk Polarinstitutt (Utgiver): Natur- og Kulturmiljøet på Jan Mayen – med en vurdering av verneverdier, kunnskapsbehov og forvaltning (utgitt i 1997 som Nr. 144 i serien Meddelelser. 127 sider. ISBN 82-7666-126-2). Denne boka gir en god og noe mer detaljert introduksjon til naturvitenskapelig historie ogøkologi.

Back

Siste modifikasjon: 03.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php