spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2021Sval­bard med Anti­gua, 09.-22.09.2021 → Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land til Hamil­ton­buk­ta

Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land til Hamil­ton­buk­ta

Jyplingane

En bit­te liten øy ved Nordaustlandet.Og noen res­ter etter en hval.

Gode vær­for­hold gjor­de det mulig å kom­me så langt nord som nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Her fikk vi en over­ras­kel­se: isbjørn­gjen­gen som had­de holdt til på den­ne småøya og spist hval for bare 4 uker siden var bor­te for godt! Det fikk jeg, som had­de vært her i august, bare nøye meg med. Like­vel had­de vi jo en fin dag, både i det­te områ­det og sene­re med hval­ros­se­ne på Phipp­søya. Dagen etter had­de vi enda en dag med fint vær på Chermsi­deøya. Men så mel­d­te vær­mel­din­ga om kraf­tig vind og det var på tide å trek­ke seg til­ba­ke til ves­t­kys­ten, men ikke uten å bru­ke en dag i Raudfjor­den.

SV Antigua, Svalbard 2021: Kart 3

Med SV Anti­gua på Sval­bard, sep­tem­ber 2021:
Kart 3 – Fra Nord­aus­t­land til Hamil­ton­buk­ta.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Fra Isfjor­den til Sal­ly­ham­na  → Fra Raudfjor­den opp til 80 gra­der nord  → Fra Nord­aus­t­lan­det til Hamil­ton­buk­ta  → Fra Krossfjor­den til Tem­pel­fjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php