spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Pyramiden: Gammel gruve 3 - panoramabilde

360° panoramabilde

Den gam­le gruve 3 er den høy­est­lig­gen­de av tre gam­le gru­ves­jak­ter i det­te områ­det i den laver­elig­gen­de skrå­nin­gen av Pyra­mi­den (fjel­let).

Også her gjel­der: «Gruve 3» er ikke et his­to­risk kor­rekt navn, men jeg bru­ker det her for å gjø­re det lett å hol­de over­sik­ten.

Det høy­est­lig­gen­de av tre gam­le gru­ver nær Pyra­mi­den.

Her mang­ler vi også informas­jon om når og hvor len­ge gru­ves­jak­ten var i bruk, og hvor mye kull som ble even­tuelt pro­du­sert her.

Gam­mel gruve (3): bil­de av inn­gan­gen til gru­ves­jak­ten.

En vik­tig advar­sel: det er svært far­lig å gå inn i gam­le kull­gru­ver. Struk­turer som hol­der tak og fjel­let oppe kan når som helst kol­lap­se, og gass fra omkring­lig­gen­de berg­grunn og kull kan sive inn i gru­ves­jak­te­ne. Gas­sen er ikke syn­lig og kan ikke luk­tes, og idet du opp­dager den er det for sent. Å gå inn i en gam­mel kull­gruve som ikke er under kon­troll eller har blitt ven­ti­lert av pro­fes­jo­nel­le er livs­far­lig, så ta deg aldri inn i gam­le gru­ver!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php