spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 31. juli-18. august 2018 → Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land & Hin­lo­pens­tre­tet – Sval­bard 2018

Svalbard rundt 2018 med SY Arctica II

Galleri 3: Nordaustland & Hinlopenstretet

Nord­aus­t­lan­det var vårt nes­te mål. Under pas­sas­jen opp dit fikk vi ikke bare hvi­le litt, noe som vi men­te vi had­de vel fort­jent, men også den nes­te dyre­ob­ser­vas­jo­nen med sjel­den­he­ts­ver­di: en nysgjer­rig vågeh­val. Det er noe som du hel­ler ikke får se hver dag, van­lig­vis bryr vågeh­val seg lite om båter og men­nes­ker.

Den førs­te turen i det­te områ­det ble på Cherm­si­deøya, fra nord til sør. Det­te var sik­kert blant turene som ikke man­ge had­de gjort før oss. Og net­to­pp der­for var det vel­dig skrem­men­de å se hvor mye plast­søp­pel som lig­ger på så avsi­des­lig­gen­de steder!

Og så fort­sat­te vi til fle­re «hid­den places» på Nord­aus­t­lan­det. En isbjørn had­de valgt å slå seg ned på Score­s­by­øya, så her bruk­te vi ikke mye tid på fot­tu­ren, men sene­re fikk vi se den tyske værst­as­jo­nen Hau­de­gen i Rijpfjor­den fra kri­gens mør­ke dager.

Så kom spørs­må­let opp om noen som øns­ket det kun­ne set­te i gang med en lang fot­tur tvers over Nord­aus­t­lan­det, fra Rijpfjor­den til Wahl­enberg­fjor­den. Men det var lave sky­er og litt tåke, ingen gode for­hold for en sånn tur. Den kort­e­re turen som vi la ut på isteden­for var lik­e­vel flott. En vak­ker plass til i Ark­tis som nep­pe man­ge had­de sett før oss.

Til syven­de og sist ble det tid å kom­me seg ves­to­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Vi gikk i land ved den gam­le stas­jo­nen i Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den og besøk­te Alkef­jel­let, et av ver­dens store steder. En tur over Von Otterøya og et besøk ved Brås­vell­breens uen­de­li­ge bre­front run­det besøket i Hin­lo­pens­tre­tet av.

Kart 3 – Nord­aus­t­land og Hin­lo­pens­tre­tet

Svalbard kart 3 - Nordaustland og Hinlopenstretet

Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­land og Hin­lo­pens­tre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den til Fair Haven  → Lief­defjor­den & Wood­fjor­den  → Nord­aus­t­land & Hin­lo­pen  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php