spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: gammel telegrafstasjon

360° panoramabilde

Den gam­le tele­grafs­tas­jon i Ny-Åle­sund ble byg­get i 1918. I 2012 ble den reno­vert og i dag er den en del av museet. I 2014 ble det åpnet for publi­kum.

Museets avde­ling i tele­grafs­tas­jo­nen hand­ler om den førs­te tiden hvor tråd­løs kom­mu­ni­kas­jon ble tatt bruk, noe som var et stort skritt for moder­nis­e­rin­gen til det avsi­des­lig­gen­de stedet. Men det var selv­føl­ge­lig gans­ke dyrt å sen­de en mel­ding på den­ne måten, slik at tele­gra­fis­ten, som ikke var spe­sielt ivrig på det eks­tra arbei­det det­te inne­bar, plei­de å fortel­le folk at det var mye bil­li­ge­re å sen­de et brev fra post­kon­to­ret. Om post­man­nen sies det at han plei­de å sen­de folk til­ba­ke igjen til tele­grafs­tas­jo­nen ved å fortel­le dem at buds­ka­pet deres ville bli levert mye ras­ke­re der­fra ☺

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php