spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: gammel telegrafstasjon

360° panoramabilde

Den gam­le tele­grafstas­jon i Ny-Åle­sund ble byg­get i 1918. I 2012 ble den reno­vert og i dag er den en del av museet. I 2014 ble det åpnet for publi­kum.

Muse­ets avde­ling i tele­grafstas­jo­nen hand­ler om den førs­te tiden hvor tråd­løs kom­mu­ni­kas­jon ble tatt bruk, noe som var et stort skritt for moder­nise­rin­gen til det avsi­des­lig­gen­de stedet. Men det var selvføl­ge­lig ganske dyrt å sen­de en mel­ding på den­ne måten, slik at tele­gra­fis­ten, som ikke var spe­sielt ivrig på det eks­tra arbei­det det­te inne­bar, plei­de å for­tel­le folk at det var mye bil­li­ge­re å sen­de et brev fra post­kon­to­ret. Om post­man­nen sies det at han plei­de å sen­de folk til­ba­ke igjen til tele­grafstas­jo­nen ved å for­tel­le dem at buds­ka­pet deres vil­le bli levert mye ras­ke­re der­fra ☺

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php