spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Murchisonfjord: Søre Russeøya

Søre Rus­seøya er den størs­te øya i Murch­ison­fjor­den. Fra de myke, bøl­ge­te høy­de­ne har man god utsikt over lands­ka­pet nært og fjernt; En ørken­li­gnen­de, naken og stei­ne­te tun­dra med enkel­te mønst­re­de flek­ker dan­net av fros­ten. Man fin­ner også fos­si­ler som til og med er eld­re enn åse­ne: sen-pro­tero­zois­ke stroma­to­lit­ter eller med and­re ord; kolo­nier av encel­le­de kalk­al­ger som nes­ten er en bil­li­on år gam­le! Det var slike stroma­to­lit­ter som vesent­lig bidro til at vi har oksy­gen i atmos­fæ­ren, noe som vi bør være litt tak­knem­lig for.

I 1902-03 over­vin­tret fire nor­ske fang­st­menn ledet av den dans­ke Hen­ry Ette på Søre Rus­seøya. Alle 5 menn fikk skjør­buk. To døde. De and­re over­lev­de siden de fikk tak i fersk isbjørnkjøtt.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php