spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 09.-27. juli med SV Antigua, del 2

Nordover

Isbre, Forlandsund

Isb­re i For­lands­un­det.

Så kom vi til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en og ble da i en dag for å få noen fle­re folk ombord som var for­sin­ket på grunn av strei­ken i SAS – selv­føl­ge­lig ble også for­skjel­li­ge turer den­ne dagen for dem som øns­ket seg ut i natu­ren. Det ble nes­ten som en helt ny tur da vi seil­te ut igjen. Og for en tur det­te skul­le bli! Knall­vær, med stors­lått lands­kap, store isbre­er og nysgjer­ri­ge hval­ros­ser i For­lands­un­det, til å begyn­ne med.

Været var stort sett fint og godt helt til vi var frem­me i nord­re Hin­lo­pens­tre­tet.

Hvalross

Nysgjer­rig hval­ross i For­lands­un­det.

Bil­de­gal­le­ri 2: nord­o­ver

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → I Isfjor­den  → Nord­o­ver  → Søro­ver

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php