spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Bil­lefjor­den: Hør­bye­breen

Bil­lefjor­den, Petu­ni­abuk­ta: Hør­bye­breen

Hør­bye­breen lig­ger nord­vest for Petu­ni­abuk­ta. Fjel­le­ne der er blant de vak­res­te på Sval­bard, inklu­dert den store stei­ned­der­kop­pen Taran­tel­len. Geo­lo­gisk sett er områ­det også vel­dig inter­es­sant: Bil­lefjor­den for­kast­nings­so­ne, et vik­tig sett med nå inak­ti­ve geo­lo­gis­ke for­kast­nin­ger, er godt syn­li­ge her.

Ned­re Hør­bye­breen: more­nen.

Under vin­ter­se­son­gen er Høy­re­breen en del av land­ru­ten til Dick­son­fjor­den og Ny-Åle­sund eller Wood­fjor­den, om som­me­ren er det en mulig tur­ru­te til Ålands­vat­net og Aus­t­fjor­den.

Øvre Hør­bye­breen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php