spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil

Tres­kelen (Horn­sund)

Pan­ora­ma­utsikt fra ryg­gen til hal­vøya Tres­kelen over nes­ten hele Horn­sund. Herav ser du ut over Bre­pol­len, den inners­te fjor­den i Horn­sund, som er omrin­get av isbre­er. Du kan se det kjen­te fjel­let Bau­taen (strek­ker seg som en nål og 475 meter høyt over inn­gan­gen til Bre­pol­len) og Horn­sund­tind, et 1429 meter høyt kar­bo­nat står stors­lått direk­te over sør­kys­ten av Horn­sund. Horn­sund­tind er det høy­es­te fjel­let på sør­li­ge Spits­ber­gen..

Buk­ta Bre­pol­len er nå vid-åpen, men den var full­sten­dig fylt av det omkring­lig­gen­de bree­ne, Stor­breen, Horn­breen og Chom­ja­kov­breen, neden­for foto­gra­fens posis­jon i pan­ora­ma­et ned­for, så kort siden som tid­lig 1900-tal­let. Buk­ta Bre­pol­len eksis­ter­te rett og slett ikke før.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php