spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2024Med SV Anti­gua til dri­vis­kan­ten, 31.05.-08.06. → Del 3: fra Kross­fjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Med SV Antigua til nord Spitsbergen og til driviskanten, 31.05.-08.06.2024

Del 3: fra Krossfjorden til Longyearbyen

Lilliehöökbreen, Krossfjord

Lil­lie­höök­breen i Kross­fjor­den.

Vi våk­net ikke langt fra den mek­ti­ge Lil­lie­höök­breen i Kross­fjor­den. Spe­sielt for dem som har fulgt den­ne store breen i fle­re år er det vel­dig åpen­bart hvor stor ist­a­pet er, tak­ket klima­en­drin­ge­ne i våre dager. Men lik­e­vel er lands­ka­pet utro­lig impon­e­ren­de og vak­kert, spe­sielt hvis man får opple­ve den med speil­bil­der på van­net.

Med en kjapp tur til et lite sjø­fu­glf­jell under­veis fort­sat­te vi til Kongsfjor­den og Ny-Åle­sund, hvor vi fikk både en vel­dig hyg­ge­lig kveld ombord i hav­nen og en spen­nen­de tur gjen­nom den ves­le byen den nes­te mor­gen.

Og så var det hval­ros­ser som sto på ønskel­is­ten …

Hvalrosser, Forlandsund

Hval­ros­ser i For­lands­un­det.

Til syven­de og sist fikk vi nyte tun­draen i Eidem­buk­ta – en sterk kon­trast sam­men­li­gnet med det kar­ri­ge, brat­te, snø- og isdek­te lands­ka­pet på len­ger nord på Spits­ber­gen.

Eidembukta

Tun­dra, more­ner og lagu­ner i Eidem­buk­ta.

Vi avrun­det rei­sen med en crui­se til fjor­dis­kanten i Ymer­buk­ta og en sving mot Gru­mant­by­en på sør­si­den av Isfjor­den før vi sat­te kur­sen mot Lon­gye­ar­by­en igjen.

Bil­de­gal­le­ri – Spits­ber­gen med SV Anti­gua, del 3: fra Kross­fjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Spits­ber­gen (1): fra Lon­gye­ar­by­en til dri­vis­kan­ten  → Spits­ber­gen (2): nord­vest Spits­ber­gen  → Spits­ber­gen (3): fra Kross­fjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php