spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Longyearbyen - Kull-taubane ved Burmaveien

360° panoramabilde

Den gam­le kull-taub­a­nen ble lagt ned for man­ge år siden. I dag blir kul­let trans­por­tert med las­te­bi­ler fra gru­ve­ne (gruve 7, som lig­ger i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, er den enes­te nor­ske gru­ven på Sval­bard som fort­satt er i drift) ned til hav­nen.

Lik­e­vel er den gam­le taub­a­nen noe de fles­te av inn­byg­ger­ne i Lon­gye­ar­by­en er stol­te av. Banen er en abso­lutt iøy­ne­fal­len­de attraks­jon og pre­ger arki­tek­tu­ren på stedet. Den min­ner om Lon­gye­ar­by­ens his­to­rie som gru­ve­by og er i dag et lan­de­mer­ke som man­ge fast­bo­en­de set­ter stor pris på.

Den­ne delen av den gam­le kull-taub­a­nen står ved siden av Bur­ma­vei­en oven­for hav­nen, litt uten­for Lon­gye­ar­by­en sen­trum. Bur­ma­vei­en var tid­li­ge­re for­bin­dels­en til Hotell­ne­set (den gam­le kull­hav­nen) før vei­en til fly­plas­sen ble byg­get. I dag er det ingen tra­fikk på Bur­ma­vei­en og den blir brukt som tur­vei ut til fly­plas­sen eller til cam­ping­plas­sen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php