spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Home → Personvern

Personvernerklæring

Informasjonskapsler

Her finner du informasjon om informasjonskapslene dine: Du kan endre innstillingene og finne samtykkeprosessen for informasjonskapsler dine. Generell informasjon om informasjonskapsler finner du i personvernreglene.

Tilpass OptOuts

Samtykkehistorie

DatoVersjonSamtykker

Personvern

1. Personvernsoversikt

Generelt om personvern

Følgende henvisninger gir en enkel oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger som vi innhenter fra vår nettside. Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en enkeltperson. Detaljert informasjon om personvern finner du i på denen siden under Personvernerklæring.

Personvern på vår nettside

Hvem er ansvarlig for informasjonen som blir samlet på siden vår?

Behandlingen av all data som blir samlet på nettsiden utføres av nettoperatøren. Kontaktinformasjonen finner du under imprint.

Hva slags personopplysninger behandler vi og hvorfor?

For det første blir informasjon som du foreksempel oppgir i et kontakt formular lagret oss.

Videre samler vårt IT-System automatisk informasjon når du besøker vår nettside. Dette er i første rekke teknisk informasjon som foreksempel internet browser, operativsystem eller det tidspunkt du besøkte siden vår. Denen informasjonen blir automatisk registrert når du besøker siden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av de opplysninger vi samler blir brukt til å garantere en feilfri tilgang til sidens informasjon. Andre data kan brukes til å analysere din brukeradferd

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine data?

Du har til en hver tid rett til å få informasjon om hvem, hva og hvorfor dine data blir lagret. (uten kostnader for deg)

Du har også rett til å be om korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formål, samt for ytterligere spørsmål om databeskyttelse, kan du når som helst ta kontakt med oss på adressen som er oppgitt i imprint. Videre har du retten til å legge inn klage hos tilsynsmyndigheten.

Analyseverktøy og verktøy fra tredjeparter

Ved ett besøk på vår side kan din brukeradferd analyseres. Det skjer i første rekke ved hjelp av cookies og analyseprogram. Denne analyse skjer vanligvis anonymt og din brukeradferd kan ikke spores tilbake til deg.

Du kan motsette deg dette ved å bruke bestemme verktøy. Informasjonen om dette finner du under Personvernerklæring

2. GENERELL OG OBLIGATORISK INFORMASJON

Personvern

Som ansvarlig for denne nettsiden tar vi lagringen av dine dater alvorlig og behandler dine personlige informasjoner konfidensielt i og samsvar gjeldende lovverk.

Når du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet. Personlig informasjon er informasjon som personlig identifiserer deg. Denne personvernerklæringen informerer deg om hvilken informasjon vi samler inn og hva de blir brukt til. Denne erklæringen forteller også hvordan dette skjer og hvorfor.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføringer over internet (som for eksempel ved å sende e-post) kan innebære sikkerhetsproblemer. En fullstendig beskyttelse av dine dataer overfor tredjeparter er ikke mulg.

Ansvarlig Person

Den ansvarlige person for behandling av alle data på denne siden er:

Rolf Stange
Glasewaldtstr. 20
D-01277 Dresden

Telefon: +00 49 1590 3189953
E-Mail: post@spitzbergen.de

Den ansvarlige er en fysisk eller juridisk person som, alene eller sammen med andre, bestemmer over formålet med datene og behandling av personlig informasjon (navn, e-post adressen osv.)

Tilbakekalling og samtykke til oppbevaring og behandling av dataen

Behandlingsprosessen av dine data er i de fleste tilfelle bare mulig ved hjelp av din tillatelse. Du kan tilbakekalle en allerede gitt tillatelse når som helst. En formell e-post til oss er tilstrekkelig for en tilbakekallelse. Gyldigheten av databehandlingen forblir upåvirket inntil en tilbakekalling er blitt utført

Retten til å protestere mot innsamlingen av personlig informasjon og tilsendelse av direktereklame. (Art. 21 DSGVO)

Blir behandligen av dine data gjenomført med bakgrunn i Art. 6 Abs. 1 lit. e eller f DSGVO, har du til enhver tid rett til å motsette deg dette ut i fra personlige grunner. Dette gjelder også profilinformasjon som faller under denne bestemmelsen. Det respektive juridiske grunnlaget som behandling av datene er basert på finner du i personvern erklæringen. Om du legger inn en protest kommer vi ikke til å behandle dine personlige informasjoner mer, med mindre vi kan dokumentere legetime grunner som overveier dine interesser, rettigheter og hvor behandlingen av dine dataer er underlagt håndhevelsen av juridiske krav.( Motsigelse i henhold til art. 21 Abs. 1 DSGVO)

Skulle dine personlige opplysninger bli brukt med formålet å sende ut direktereklame kan du til en hver tid motsette deg dette. Dette gjelder også profilinformasjon som eventuelt blir brukt til direktereklame. Protestere du mot bruken av dine data til direktereklame sopper vi dett umiddelbart. (Motsigelse i henhold til Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Retten til å klage inn til de ansvarlige myndigheter

Sulle loven om personvern blir krenket har den berørte part retten til å klage dette inn til tilsynsmyndigheten i det land hvor en er bosatt, arbeider eller i det land et eventuelle overgrep har funnet sted. Retten til å klage er uberørt av andre administrative eller rettslige midler.

Retten til å overføre informasjon

Du har retten til å få tilsendt alle den informasjon, som vi – eller en tredjepart – på grunn av din tillatelse eller i form av en kontrakt maskinelle behandler, i et lesbart format. Om du vil at vi skal overføre dataene til en annen ansvarlig person blir dette bare gjort i den grad det er teknisk mulig

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsmessige grunner benytter vårt nettsted enn SSL eller TLS-kryptering for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold. Dette skjer for eksempel i forbindelse med bestillinger eller forespørsler som du sender til oss. En kryptert forbindelse vises i adresselinjen på nettsiden ved at «http://» er vekslet til „https://» og gjennom lås-symbolet.

Når SSL- eller. TLS-kryptering er aktivert kan ikke den informasjon som du sender til oss bli lest av en tredjepart.

Informasjon, blokkering, sletting og korrektur

Innenfor gjeldende lovbestemmelser har du til en hver tid rett til fri informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse, mottaker, formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til å korrigere, blokkere eller slette disse dataene. For ytterligere informasjon om personopplysninger, vennligst kontakt oss på adressen oppgitt i imprint.

Retten til å begrense behandlingen av data

Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av dine personlige data. Du kan når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i imprint. Retten til å begrense behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • Om du mener nøyaktigheten av dine personlige opplysninger ikke er riktig. Vi behøver som regel tid til å sjekke dette. I den tiden det tar har du rett til å forlange at din personlig informasjon blir redusert
  • Skulle behandlingen av dine personlige dater ikke ble utført på en korrekt måte kan du forlange at bruken av din informasjon blir begrenset i stede for at den blir slettet.
  • Skulle vi ikke lenger ha behov for dine personlige opplysninger, men du trenger de til å utøve, forsvare eller håndheve juridiske krav, har du rett til å be om at bruken av dine personlige informasjoner blir begrenset i stedet for å bli slettet.
  • Om du har send inn en motsigelse etter artikkel 21 (1) GDPR, må det gjøres en oppveiende vurdering mellom dine og våre interesser. Så lenge det ikke er klart hvilke interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personlige data blir begrensest.

Skulle du ha forlangt en begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene bare brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller på grunn av en tungtveiende offentlig interesse hevdet av EU eller en medlemsstat.

Motsigelse av reklame e-post

Herved avvises bruken av de kontakt data som er gjengitt i imprint til bruk for tilsendelse av uønsket reklame og informasjonsmaterial. Operatørene av denne sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til foreta rettslige skritt i tilfelle uønsket tilsend reklameinformasjon, som for eksempel spam-e-post.

3. Innsamling av data fra vår nettside

Cookies

Internett-sidene bruker delvis såkalte cookies. Cookies skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke noen virus. Cookies brukes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og lagret av nettleseren din.

De fleste av de cookies vi bruker, er såkalte «Session-Cookies». De blir slettet automatisk etter avsluttet besøket på vår nettside. Andre Cookies forblir lagret på din computer til du sletter dem. Disse cookies gir oss mulighet til å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss.

Du kan angi i din nettleseren at du blir informert om bruken av cookies og at du bare tillater cookies i enkelte tilfeller, eller ekskluder dem helt og aktiverer den automatisk sletting av cookies når du lukker nettleseren. Deaktivering av cookies kan begrense funksjonaliteten til denne nettsiden.

Cookies som kreves for å utføre en elektronisk kommunikasjonsprosess eller for å tillate bestemte funksjoner som du ønsker å bruke (f.eks. handlekurvens funksjoner) behandles på grunnlag av Art. 6 stk. 1 lit. F DSGVO lagret. Nettstedets operatør har en legitim interesse av å lagre cookies for en teknisk korrekt og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis andre cookies (for eksempel cookies for analyse av nettleseradministrasjonen) er lagret, blir de omtalt separat i personvern reglene.

Server-Log-Filer

Leverandøren av sidene samler automatisk og lagrer informasjon i såkalte server-logg-filer, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettleser type og versjon
  • benyttet operativsystem
  • Referent URL
  • Vertsnavn fra dine datamaskin
  • Tidspunkt for server-forespørselen
  • IP-sdresse

En fusjon av data med andre datakilder utføres ikke.

Samlingen av disse dataene er basert på art 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Nettstedets operatør har en legitim interesse av å gjennomføre en teknisk feilfrie presentasjonen og optimaliseringen av nettstedet. For dette formålet må server-logg-filene registreres.

Kontakt

Hvis du sender oss henvendelser via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra forespørselen, inkludert kontakt opplysningene du oppgav, bli lagret for å behandle forespørselen, og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av dataene som er angitt i kontaktskjemaet, skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 (1) opplyst. DSGVO). Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av databehandlingen som er utført til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Informasjonen du oppgir i kontaktskjemaet forblir hos oss til du ber oss om å slette den, tilbakekaller ditt samtykket til lagring, eller att formålet med datalagring ikke lenger er aktuell (for eksempel etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – som oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Henvendelse per E-Mail, Telefon eller Telefax

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle personlige data (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss for å bearbeide din forespørsel. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på artikkel 6, stk. 1 lit. b DSGVO, hvis forespørselen din er relatert til å oppfylle en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) en DSGVO) og / eller på våre legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR), siden vi har en legitim interesse for effektive Behandling av forespørsler adressert til oss.

Dataene som sendes av deg til oss via kontakt / forespørsler, forblir hos oss til du ber om att informasjonen skal slettes, eller til at formålet med lagringen ikke lenger har noe formål (f.eks. Etter at forespørselen er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser – særlig lovbestemte oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Kommentarfunksjon på denne nettsiden

I tillegg til din kommentar, vil kommentarfunksjonen på denne siden også inneholde informasjon om når kommentaren ble gitt, din e-postadresse og, hvis du ikke er anonym, brukernavnet du har valgt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunksjon lagrer IP-adressene til brukerne som skriver kommentaren. Siden vi ikke sjekker kommentarer på nettstedet vårt før aktivering, trenger vi disse dataene for å kunne prosessere mot forfatteren i tilfelle en rettslig overtredelser som for eksempel fornærmelser eller propaganda.

Varigheten kommentarens lagring

Kommentarer og relaterte data (for eksempel IP-adresse) lagres og forblir på nettstedet vårt til innholdet i kommentaren er slettet helt, eller kommentarene må slettes av juridiske grunner (for eksempel støtende kommentarer).

rettslig grunnlag

Kommentarene lagres på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 (1) opplyst. DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Gyldigheten av den allerede fullførte databehandlingsprosessen forblir upåvirket av en tilbakekalling.

Behandling av data (kunde- og kontrakt data)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad de er nødvendige for etablering, innhold eller endring av det juridiske forholdet (lager data). Dette gjøres på grunnlag av artikkel 6 stk. 1 lit. b DSGVO, som tillater behandling av data for gjennomførelsen av en kontrakt eller forutgående tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare dersom bruken av nettstedet vårt (bruksdata), i den grad dette er nødvendig, for å garantere brukerens tilgang til våre tjenester.

De samlede kundeninformasjon vil bli slettet etter at bestillingen eller en kansellering av bestillingen er fullført. Juridiske oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

4. Analyse-Tools und Werbung

Matomo (tidligere Piwik)

Denne nettsiden bruker webkilden web analytics service Matomo. Matomo bruker såkalte «cookies». Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet. For dette formålet lagres informasjonen som er generert av cookies om bruken av dette nettstedet på vår server. IP-adressen er anonymisert før lagring.

Matomo-cookies forblir på enheten din til du sletter dem.

Lagringen av Matomo-cookies og bruken av dette analysverktøyet er basert på artikkel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Nettstedoperatøren har en legitim interesse for anonymisert analyse av brukeradferd for å optimalisere både nettstedet og annonsering.

Informasjonen generert av cookies om bruken av dette nettstedet vil ikke bli offentliggjort til en tredjepart. Du kan forhindre lagring av cookies med en tilsvarende innstilling av nettleser-programvaren din; Vi påpeker imidlertid at du i så tilfellet ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sin helhet.

Hvis du ikke er enig med lagring og bruken av dataene dine, kan du deaktivere lagringen og bruk her. I dette tilfellet deponeres en opt-out-cookie i nettleseren din som forhindrer Matomo i å lagre bruksdata. Hvis du sletter cookieen dine, vil du også slette Matomo. Opt-out må aktiveres når du besøker nettstedet vårt på nytt.

5. Newsletter

Newsletterdaten

Hvis du ønsker å motta Newsletter som tilbys på nettstedet, behøver vi en e-postadresse fra deg, samt informasjon som gjør det mulig for oss å verifisere at du er eier av den oppgitte e-postadressen, og at du godtar vårt Newsletter. Ytterligere data blir ikke samlet bortsett fra at du oppgir fler informasjoner på frivillig basis. Vi bruker disse dataene utelukkende for levering av den forespurte informasjonen og overfører den ikke til tredjeparter.

Behandlingen av dataene som er registrert i nyhetsbrevets registreringsskjema, skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Du kan tilbaketrekke ditt samtykke til lagring av data, e-postadressen og bruken for å sende nyhetsbrevet til enhver tid, for eksempel via «unsubscribe» -linken i nyhetsbrevet. Gyldigheten av den allerede fullførte databehandlingsprosessen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Dataene som er deponert hos oss med det formål å få et Newsletter, blir lagret av oss fra det tidspunkt du abonnerer på vårt Newsletter og til det tidspunkt du avbestiller. Data som er lagret for andre formål hos oss forblir upåvirket.

6. Plugins und Tools

YouTube med utvidet personvern

Vår nettside bruker plugins fra nettstedet YouTube. Nettstedoperatør er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i et forbedret personvern modus. Denne modusen, ifølge YouTube, betyr at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før du ser på videoen. Dette betyr ikke at YouTube ikke utelukker at dine data blir delt med YouTube-partnere! Så, uansett om du ser på en videoen eller ikke, kobler YouTube videre til Google. DoubleClick-nettverket.

Når du starter en YouTube-video på nettstedet vårt, kobler den deg til YouTubes servere. Den forteller YouTube-serveren hvilken av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, kan YouTube tillate deg å knytte nettleseradministrasjonen direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen din.

I tillegg kan YouTube lagre ulike informasjons cookies på enheten din etter å ha startet en video. Ved hjelp av disse cookies kan YouTube motta informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes til å lage video statistikk, forbedre brukervennlighet, og forhindre svindel. Cookies forblir på enheten din til du sletter de.

Om nødvendig, etter lanseringen av en YouTube-video, kan andre databehandlings-operasjoner utløses som vi ikke har kontroll over.

Bruken av YouTube er i vår interesse om å skape en attraktiv presentasjon av våre online tilbud. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 lit. f DSGVO.

For mer informasjon om personvern på YouTube, ta en titt på deres personvernpolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Vi bruker kart tjenesten til Open Street Map (OSM). Leverandøren er Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Storbritannia.

Hvis du besøker et nettsted som har Open Street Map integrert, vil din IP-adresse og annen informasjon om ditt bruk av denne nettsiden bli videresendt til OSMF. Open Street Map kan lagre cookies i nettleseren din. Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet. Du kan forhindre lagring av cookies med en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; Men vi vil påpeke at du dermed ikke kan bruke alle funksjoner på dette nettstedet.

Din posisjon kan også spores hvis du tillater innstillingen, for eksempel på din mobiltelefon. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Detaljer finner du i personvernreglene for Open Street Map under følgende lenker: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Bruken av Open Street Map er i vår interesse for en attraktiv presentasjon av våre online tilbud og forenkler søksmuligheten til de stedene vi spesifiserer på nettstedet. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 lit. f DSGVO.

Google reCAPTCHA

Vi bruker «Google reCAPTCHA» (heretter kallt «reCAPTCHA») på vår nettside. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av reCAPTCHA sjekker vi om dataregistrering på våre nettsider (for eksempel i et kontaktskjema) gjøres av en person eller av et automatisert program. For å gjøre dette analyserer reCAPTCHA oppførelsen til nettstedets besøkende basert på ulike forhold. Denne analysen starter automatisk så snart nettstedets besøkende går inn på nettstedet. For analyse evaluerer reCAPTCHA forskjellig informasjon (for eksempel IP-adresse, den tid besøkere bruker på nettsiden eller bevegelsen av musen som foretas av brukeren). Dataene som samles inn ved denne analysen, blir videresendt til Google.

ReCAPTCHA-analysene blir gjort i bakgrunn og merkes ikke. Besøkspersonen er ikke oppmerksom på at en analyse finner sted.

Databehandlingen er basert på artikkel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Nettstedets operatør har en legitim interesse av å beskytte sine nettsider mot misbruk av automatisert spionasje og SPAM.

Videre informasjoner over Google reCAPTCHA samt personvernreglene for Google finner du på følgende linker:
https://policies.google.com/privacy?hl=de und
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

iThemen Security

Hvilken personlig informasjon samler vi inn og hvorfor vi samler den

Cookies

Å besøke påloggingssiden angir en midlertidig cookie som støtter kompatibilitet med noen alternative påloggingsmetoder. Denne cookie’en inneholder ingen personlige opplysninger og utløper etter 1 time.

sikkerhetsprotokoller

Besøkendes IP-adresser, påloggings-bruker-ID og påloggingsnavnet blir delvis protokollert for å sjekke og beskytte mot skadelige aktiviteter på nettstedet og bestemte typer angrep. Eksempler på innloggingsforhold inkluderer påloggingsforsøk, utloggingsforespørsler, mistenkelige URL-forespørsler, endringer i nettstedinnhold og passordoppdateringer. Denne informasjonen er lagret i 30 dager. Oppbevaringen foregår på grunnlag av artikkel 6 stk. 1 lit. f DSGVO (legitim interesse).

Hvem deler vi dine data med

Dette nettstedet er gjennomgått av Sucuri SiteCheck for potensiell skadelig programvare og sårbare steder. Vi sender ikke personlig informasjon til Sucuri; under skanningen kan Sucuri imidlertid finne personlig informasjon som har blitt offentliggjort (for eksempel i kommentarer). For mer informasjon, se Sucuris Datenschutzrichtlinie.

Hvor lenge lagrer vi dataene dine

Sikkerhetslogger lagres i 30 dager.

Tilbake

Siste modifikasjon: 28.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php