spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Moffen

360° Panoramabilder

Mof­fen 1

Mof­fen er en liten øy ved 80 gra­der nord, som er e nav grun­nene til at øyen er rela­tivt kjent. Den er full­sten­dig glat og ikke akku­rat iøy­ne­fal­len­de fra avstand.

Mof­fen 2

Sjø­vann kan nå mes­te­par­ten av Mof­fen når det stor­mer. Det mes­te av områ­det har ikke noe vege­tas­jons­dek­ke.

Bare nær søren­den lig­ger et områ­de som er over­ras­ken­de grønt. Her ble hval­ros­ser slak­tet i store meng­d­er gjen­nom fle­re århund­rer. Tusen­vis av bein­res­ter blik ble­ket i solen, og det er ikke over­dre­vent å si at stedet er en grav­plass for hval­ros­ser.

Hval­ros­ser ble bes­kyt­tet på Sval­bard i 1952, og siden da har bestan­den ste­get sak­te, men sik­kert. Hval­ros­ser er et van­lig syn på Mof­fen. Om som­me­ren er det ferd­sels­for­bud på øya og far­van­net rundt den 300 meter ut fra kys­ten.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php