spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Med SV Antigua i Spitsbergen, 31.5.-8.6.2023

Del 1: Bellsund og Hornsund

Fridtjovhamna i Bellsund

Fri­dt­jov­ham­na i Bell­sun­det.

Vær­mel­dinga fores­lo å set­te kur­sen søro­ver og så gjor­de vi net­to­pp det. Vi kom ikke til å angre på det. Det ble to fan­tas­tis­ke dager i Bell­sund-områ­det, en likeså fan­tas­tisk dag i Horn­sund og en mor­gen i Hyt­te­vi­ka. Det er bare å klik­ke gjen­nom bil­de­gal­le­riet nederst på den­ne siden.

SV Antigua 2023: Hornsund, Spitzbergen

Horn­sund.

Deret­ter ble det tid å set­te kur­sen nord­o­ver, mot For­lands­un­det og Kongsfjor­den.

Bil­de­gal­le­ri 1: Fra Lon­gye­ar­by­en til Bell­sund og Horn­sund

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Bell­sund og Horn­sund  → Kongsfjor­den og For­lands­un­det

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php