spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hiorth­fjel­let

Hiorth­fjel­let er et iøy­en­fal­len­de fjell på nordsi­den av Advent­fjor­den, vis-à-vis Lon­gye­ar­by­en.

Det er fjel­let som står all­tid i fokus i den vak­re utsik­ten fra byen, og det er en flott, men utford­ren­de desti­nas­jon for tur­gåe­re både som­mer som vin­ter.

Om som­me­ren tren­ger man båt for å kom­me seg dit. Vin­ters­tid er noe let­te­re, da er elve­ne og tun­draen i Advent­da­len fros­sen og snø­dekt, og kan enkelt krys­ses med snøs­ku­ter eller ski.

Det er til og med mulig å kom­me seg noen hundre meter opp bak­ken langs skrå­nin­gen på Hiorth­fjel­let, til Tel­el­in­ken som er lett å få øye på med sine store anten­ner.

Ruten oppo­ver er gans­ke bratt og føret og vær må være egnet for å ta den­ne turen.

Her står vi på nordsi­den av pla­tået på Hiorth­fjel­let, med utsikt mot Hanas­kog­da­len:

Utsik­ten fra sørøst­spis­sen av pla­tået på top­pen av Hiorth­fjel­let:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php