spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSvalbard infosideDyreliv → Krykkje

Krykkje

Krykkje

Krykkjen liker selskap.

Beskrivelse: Krykkjen er en mellomstor måkefugl med svarte bein, gult nebb, grå oversider på vingene med svarte spisser og hvit underside. Kjønnene er like. Den er 41 cm lang og veier 330-350 g.

Utbredelse/Migrasjon: Det dreier seg om en vidt utbredt måkeart som forekommer overalt i Arktis og Sub-Arktis. På hele Svalbard finnes det kolonier på bratte klipper, de største finnes på Hopen og Bjørnøya. En ganske spesiell hekkekoloni finnes i vinduskarmene til vinduer i Pyramiden.

Bestanden antas å ligge på 270 000 hekkepar (derav 1/3 på Bjørnøya). Den åpne sjøen øst for Newfoundland ser ut til å være et viktig overvintringsområde for krykkjer fra alle hekkeområdene. Av og til kommer de nær kysten om vinteren, men de går ikke i land.

Biologi: Krykkjen hekker på bratte klipper, ofte sammen med polarlomvier. Krykkjer eter nesten alt, særlig krepsdyr og fisk, men de følger også etter fisketrålere. Fjellrev, polarmåke og storjoer røver reiret og eter i blant også fullvoksne krykkjer.
I motsetning til andre klippehekkere bygger krykkjen et reir av plantemateriale på klippen, og det er begge kjønn som tar seg av byggingen sammen. Eggene legges i første halvdelen av juni. Krykkjen legger to egg (tre lengre sør), begge foreldrene ruger til sammen i 27 dager. Ofte klekkes en unge før den andre, og som oftest overlever bare den førstefødte.

Krykkjer er ikke bundet til bestemte kolonier, og hekker av og til langt fra sin opprinnelige koloni.

Annet: Etter at populasjonen vokste, har den siden 1990-tallet blitt mindre. Grunnene til dette er ikke nærmere kjent (mangel på fôr?).

Tilbake

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php